Ihraç Kayıtlı Fatura Iadesi

İhraç Kayıtlı Fatura İadesi

İhraç kayıtlı fatura, ihracatçıya teslim edilen mal veya hizmetin KDV’sinin ihracatçı tarafından hesaplanmasını ve tahsil edilmesini sağlayan bir fatura türüdür. İhraç kayıtlı fatura düzenleyen satıcı, ihracatın gerçekleşmesi halinde KDV’sini iade alabilir.

İhraç kayıtlı fatura iadesi, ihracatın gerçekleşmemesi veya ihracatın gerçekleştiği halde ihracatçı tarafından KDV’nin tahsil edilememesi durumunda yapılabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura İadesinin Şartları

İhraç kayıtlı fatura iadesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Faturanın ihraç kayıtlı fatura olması
 • Faturanın iadeye konu mal veya hizmetin tesliminden önce kesilmiş olması
 • Faturanın iadeye konu mal veya hizmetin tesliminden itibaren 3 ay içinde ihracatın gerçekleşmiş olması
 • Faturanın iadeye konu mal veya hizmetin ihracatında KDV’nin tahsil edilememiş olması

İhraç Kayıtlı Fatura İadesi İşlemleri

İhraç kayıtlı fatura iadesi için aşağıdaki işlemler yapılır:

 1. İhracatçı, ihracatın gerçekleştiğini gösteren belgeleri (ihracat beyannamesi, gümrük makbuzu, navlun ve sigorta belgeleri vb.) bir dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvurur.
 2. GİB, ihracatın gerçekleştiğini onaylarsa, ihracatçıya KDV iadesi için bir izin belgesi verir.
 3. İhracatçı, izin belgesini iade faturası düzenlediği satıcıya gönderir.
 4. Satıcı, izin belgesini aldıktan sonra iade faturası düzenler ve ihracatçıya gönderir.
 5. İhracatçı, iade faturasını muhasebe kayıtlarına alır.

İhraç Kayıtlı Fatura İadesi İçin Gerekli Belgeler

İhraç kayıtlı fatura iadesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • İhraç kayıtlı fatura
 • İhracın gerçekleştiğini gösteren belgeler
 • İhracatçının başvuru dilekçesi

İhraç Kayıtlı Fatura İadesi Süresi

İhraç kayıtlı fatura iadesi, faturanın düzenlendiği tarihi izleyen 3 yıl içinde yapılabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura İadesine İlişkin Örnek

Örneğin, bir üretici, 10.000 TL tutarında ihracat kayıtlı fatura düzenler. Bu faturaya konu mallar, ihracatçı tarafından 15.07.2023 tarihinde ihraç edilir. İhracatçı, ihracatın gerçekleştiğini gösteren belgeleri GİB’e 20.07.2023 tarihinde başvurur. GİB, ihracatın gerçekleştiğini 25.07.2023 tarihinde onaylar ve ihracatçıya KDV iadesi için izin belgesi verir. İhracatçı, izin belgesini satıcıya 30.07.2023 tarihinde gönderir. Satıcı, izin belgesini aldıktan sonra iade faturası düzenler ve ihracatçıya 05.08.2023 tarihinde gönderir. İhracatçı, iade faturasını 08.08.2023 tarihinde muhasebe kayıtlarına alır.

İhraç Kayıtlı Fatura İadesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhraç kayıtlı fatura iadesi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • İhraç kayıtlı fatura iadesinin süresi 3 yıldır.
 • İhraç kayıtlı fatura iadesi için gerekli belgeler eksiksiz olmalıdır.
 • İhraç kayıtlı fatura iadesi için başvuru, ihracatın gerçekleştiği tarihi izleyen 3 ay içinde yapılmalıdır.
 • İhraç kayıtlı fatura iadesi için izin belgesi, satıcıya gönderildikten sonra iade faturası düzenlenmelidir.

İhraç Kayıtlı Fatura İadesine İlişkin Sorunlar

İhraç kayıtlı fatura iadesi ile ilgili olarak karşılaşılan en yaygın sorunlar şunlardır:

 • İhraç kayıtlı fatura iadesinin süresi içinde yapılmaması
 • İhraç kayıtlı fatura iadesine ilişkin gerekli belgelerin eksik olması
 • İhraç kayıtlı fatura iadesine ilişkin başvurunun hatalı yapılması

Bu sorunlarla karşılaşmamak için ihracat kayıtlı fatura iadesi işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.


Yayımlandı

kategorisi