Igdaş Fatura Detayı

IGDAŞ Fatura Detayı

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IGDAŞ), İstanbul ilinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten kamu tüzel kişiliğidir. IGDAŞ faturaları, abonelerin doğal gaz tüketimlerine göre hesaplanan ve belirlenen tarifeler üzerinden belirlenen tutarlarda düzenlenir.

IGDAŞ faturaları, genellikle iki kısımdan oluşur:

 • Tüketim tutarı: Bu tutar, abonenin bir fatura döneminde kullandığı doğal gaz miktarına ve tarifeye göre belirlenir.
 • Diğer giderler: Bu tutar, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli, vergiler ve benzeri giderleri kapsar.

Fatura Detayı

IGDAŞ faturalarının detayı, aşağıdaki gibidir:

 • Fatura numarası: Faturanın numarasıdır.
 • Abone numarası: Abonenin numarasıdır.
 • Fatura dönemi: Faturanın kapsadığı dönemi gösterir.
 • Tüketim miktarı: Abonenin bir fatura döneminde kullandığı doğal gaz miktarıdır.
 • Tüketim tutarı: Tüketim miktarına ve tarifeye göre belirlenen tutardır.
 • Diğer giderler: Sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli, vergiler ve benzeri giderleri kapsar.
 • Ödenecek tutar: Tüketim tutarı ve diğer giderlerin toplamıdır.
 • Ödeme tarihi: Faturanın son ödeme tarihidir.

Tüketim Tutarı

Tüketim tutarı, abonenin bir fatura döneminde kullandığı doğal gaz miktarına ve tarifeye göre belirlenir. Tüketim miktarı, sayaç okuması yapılarak tespit edilir.

IGDAŞ, doğal gaz tarifelerini, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda günceller. Tarifeler, abonenin bulunduğu tarife türüne göre değişiklik gösterir.

Diğer Giderler

Diğer giderler, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli, vergiler ve benzeri giderleri kapsar.

 • Sayaç okuma bedeli: Sayaçların düzenli olarak okunması için yapılan masrafları kapsar.
 • Dağıtım bedeli: Doğal gazın dağıtım şebekelerinden abonelere taşınması için yapılan masrafları kapsar.
 • Vergiler: Doğal gaz kullanımından kaynaklanan vergileri kapsar.

Fatura Ödeme

IGDAŞ faturaları, aşağıdaki şekillerde ödenebilir:

 • Banka şubeleri: Faturalar, anlaşmalı bankaların şubelerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
 • İnternet: Faturalar, IGDAŞ internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ödenebilir.
 • Mobil ödeme: Faturalar, mobil ödeme uygulamaları üzerinden ödenebilir.
 • Otomatik ödeme: Faturalar, bankalara otomatik ödeme talimatı verilerek ödenebilir.

Fatura İtirazı

Aboneler, faturalarında bir hata olduğunu düşünürlerse, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde IGDAŞ’a itiraz edebilirler. İtirazda, faturada yer alan hatalara ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.

İGDAŞ, itirazı inceledikten sonra, durumu aboneye yazılı olarak bildirir. İtirazı haklı bulan IGDAŞ, faturada gerekli düzeltmeleri yapar.

Fatura Sorgulama

Aboneler, faturalarını aşağıdaki şekillerde sorgulayabilirler:

 • IGDAŞ internet sitesi: Faturalar, IGDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabilir.
 • IGDAŞ mobil uygulaması: Faturalar, IGDAŞ mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilir.
 • 153 çağrı merkezi: Faturalar, 153 çağrı merkezini arayarak sorgulanabilir.

Sonuç

IGDAŞ faturaları, abonelerin doğal gaz tüketimlerine göre hesaplanan ve belirlenen tarifeler üzerinden belirlenen tutarlarda düzenlenen belgelerdir. Faturaların detayı, yukarıda açıklanmıştır. Aboneler, faturalarında bir hata olduğunu düşünürlerse, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde IGDAŞ’a itiraz edebilirler.


Yayımlandı

kategorisi