Idarecilik Atama Takvimi

İdarecilik Atama Takvimi

İdarecilik, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üst düzey yöneticilik pozisyonudur. İdareciler, kurumun genel yönetim sorumluluğunu üstlenerek, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlarlar. İdarecilik mesleği, hem özel hem de kamu sektöründe oldukça önemli ve saygın bir meslektir.

Türkiye’de idarecilik mesleğine giriş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) ile yapılmaktadır. EKYS, idarecilik mesleğine girmek isteyen öğretmenlerin, idarecilik için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır.

EKYS’ye katılan adaylar, sınav sonucunda elde ettikleri puanlara göre, idareci olarak görevlendirilmek üzere değerlendirilirler. İdareci atama süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan İdarecilik Atama Takvimi çerçevesinde yürütülmektedir.

2023 Yılı İdarecilik Atama Takvimi

2023 yılı idarecilik atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Takvime göre, idareci atama süreci şu şekilde yürütülecektir:

İlk Defa Yönetici Görevlendirme

1. Başvuru dönemi: 20 Temmuz-3 Ağustos 2023
2. Başvuru değerlendirmesi: 10-24 Ağustos 2023
3. Değerlendirme sonuçlarının ilanı: 31 Ağustos 2023
4. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesi: 3 Eylül 2023
5. Mülakatlar: 6-20 Eylül 2023
6. Mülakat sonuçlarının ilanı: 27 Eylül 2023
7. Atamalar: 4 Ekim 2023

Yeniden Yönetici Görevlendirme

1. Başvuru dönemi: 30 Ağustos-10 Eylül 2023
2. Başvuru değerlendirmesi: 17-24 Eylül 2023
3. Değerlendirme sonuçlarının ilanı: 31 Eylül 2023
4. Atamalar: 7 Ekim 2023

İdarecilik Atama Süreci

İdarecilik atama süreci, iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Başvuru ve değerlendirme: Bu aşamada, idareci olmak isteyen öğretmenler, EKYS’ye katılarak sınavda başarılı olmak zorundadırlar. Sınavda başarılı olan öğretmenler, idareci adayı olarak değerlendirilirler.
2. Mülakat: Bu aşamada, idareci adayları, il değerlendirme komisyonları tarafından mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta, idareci adaylarının idarecilik mesleği için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri değerlendirilir.

İdarecilik Atama Kriterleri

İdareci atamalarında, aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

  • EKYS puanı
  • Hizmet süresi
  • Mesleki kıdem
  • Üstün başarı belgesi
  • Makam tazminatı

EKYS puanı, idareci atamalarında en önemli kriterdir. EKYS’de başarılı olan adaylar, idareci adayı olarak değerlendirilir. Hizmet süresi, mesleki kıdem ve üstün başarı belgesi gibi kriterler, EKYS puanı eşit olan adaylar arasında sıralama yapmak için kullanılır. Makam tazminatı, idareci atamalarında dikkate alınan bir kriter değildir.

İdarecilik Atama Sonuçları

İdareci atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilir. Atamaya hak kazanan adaylar, atandıkları okula müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilirler.

İdarecilik Atamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İdarecilik atamalarında başarılı olmak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:

  • EKYS’ye iyi hazırlanmak
  • Mesleki kıdem ve deneyim kazanmak
  • Üstün başarı belgesi almak

EKYS’ye iyi hazırlanmak, idareci atamalarında başarılı olmak için en önemli faktördür. EKYS’de başarılı olmak için, sınavın içeriğini ve soru türünü iyi bilmek gerekir. Ayrıca, sınava yönelik olarak düzenli olarak çalışmak gerekir.

Mesleki kıdem ve deneyim kazanmak, idareci atamalarında avantaj sağlar. Mesleki kıdem ve deneyim kazanmış olan adaylar, idarecilik mesleği için gerekli olan bilgi ve becerileri daha iyi kazan


Yayımlandı

kategorisi