Hemşirelik Kpss Atama Puanları 2021

Hemşirelik KPSS Atama Puanları 2021

Hemşirelik, sağlık alanında en önemli mesleklerden biridir. Hemşireler, hastaların bakımını, tedavisini ve rehabilitasyonunu sağlayan sağlık profesyonelleridir. Hemşirelik mesleği, hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriyi gerektiren zorlu bir meslektir.

Hemşire olmak isteyen adaylar, öncelikle üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Mezun olduktan sonra ise Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girerek kamu kurumlarında hemşire olarak istihdam edilmeye hak kazanabilirler.

KPSS’de hemşirelik branşı için iki farklı sınav puanı hesaplanmaktadır. Birincisi, lisans hemşireler için hesaplanan KPSS Lisans puanıdır. İkincisi ise ön lisans hemşireler için hesaplanan KPSS Ön Lisans puanıdır.

2021 Hemşirelik KPSS Atama Taban Puanları

2021 yılında yapılan KPSS’de hemşirelik branşı için toplam 17.789 atama yapılmıştır. Bu atamalar, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmıştır.

2021 hemşirelik KPSS atama taban puanları, lisans hemşireler için 63,21180 ile 96,85026 arasında, ön lisans hemşireler için ise 69,72968 ile 92,85026 arasında değişmiştir.

Lisans Hemşirelik Atama Taban Puanları

2021 yılında yapılan KPSS’de lisans hemşireler için en düşük taban puan 63,21180 ile Sağlık Bakanlığı‘nın Sağlık Hizmetleri Temel Alanında gerçekleştirdiği bir atama için belirlenmiştir. En yüksek taban puan ise 96,85026 ile Başkent Üniversitesi‘nin Sağlık Bilimleri Fakültesi‘nde gerçekleştirdiği bir atama için belirlenmiştir.

Lisans hemşirelik atama taban puanları, illere göre de farklılık göstermiştir. En yüksek taban puanlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yer alan üniversiteler için belirlenmiştir.

Ön Lisans Hemşirelik Atama Taban Puanları

2021 yılında yapılan KPSS’de ön lisans hemşireler için en düşük taban puan 69,72968 ile Sağlık Bakanlığı‘nın Sağlık Hizmetleri Temel Alanında gerçekleştirdiği bir atama için belirlenmiştir. En yüksek taban puan ise 92,85026 ile Başkent Üniversitesi‘nin Meslek Yüksekokulu‘nda gerçekleştirdiği bir atama için belirlenmiştir.

Ön lisans hemşirelik atama taban puanları, illere göre de farklılık göstermiştir. En yüksek taban puanlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yer alan ön lisans hemşirelik programları için belirlenmiştir.

Hemşirelik KPSS Atama Puanlarına Etki Eden Faktörler

Hemşirelik KPSS atama puanları, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler şunlardır:

  • Atama kontenjanları: Atama kontenjanları, her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Atama kontenjanları arttıkça, atama puanları da düşmektedir.
  • Aday sayısı: Aday sayısı, her yıl KPSS’ye giren hemşire adaylarının sayısıdır. Aday sayısı arttıkça, atama puanları da yükselmektedir.
  • Puan türleri: Hemşirelik KPSS atama puanları, hem genel yetenek-genel kültür hem de alan bilgisi sınav puanlarından hesaplanmaktadır. Genel yetenek-genel kültür puanı yüksek olan adaylar, alan bilgisi puanı düşük olsa bile daha yüksek atama puanlarına sahip olabilirler.
  • Puan barajları: KPSS’de her branş için bir puan barajı belirlenmektedir. Bu puan barajını geçen adaylar, atama puanlarına göre sıralanmaktadır.

Hemşirelik KPSS Atama Puanları Nasıl Artırılır?

Hemşirelik KPSS atama puanlarını artırmak için yapılması gerekenler şunlardır:

  • KPSS’ye iyi hazırlanmak: KPSS’ye iyi hazırlanmak, atama puanlarını artırmanın en önemli yoludur. Bunun için adaylar, KPSS’nin soru tarzlarını ve soru dağılımlarını iyi tanımalı, eksik oldukları konuları tamamlamalı ve bol bol soru çözmelidirler.
  • **Atama kontenjanlarını takip etmek

Yayımlandı

kategorisi