Harita Kadastro Ne Iş Yapar?

Harita Kadastro Nedir?

Harita kadastro, bir ülkenin veya bölgenin coğrafi bilgilerini toplayan, analiz eden ve harita ve kadastro kayıtlarını oluşturan bir bilim dalıdır. Harita kadastro çalışmaları, bir ülkenin veya bölgenin doğal ve insan yapımı özelliklerini, sınırlarını, mülkiyet haklarını ve diğer ilgili bilgileri kapsar.

Harita Kadastronun Amacı

Harita kadastronun amacı, bir ülkenin veya bölgenin coğrafi bilgilerini doğru ve güncel bir şekilde sağlamaktır. Bu bilgiler, çeşitli amaçlar için kullanılır, örneğin:

 • Arazi yönetiminde: Arazi kullanımı ve planlama, arazi tahsisi, emlak vergilendirmesi gibi alanlarda kullanılır.
 • İnşaat ve altyapı çalışmalarında: Yol, köprü, baraj gibi inşaat ve altyapı çalışmalarında kullanılır.
 • Doğal kaynakların yönetiminde: Madencilik, ormancılık, tarım gibi alanlarda kullanılır.
 • Savunma ve güvenlik alanında: Sınır belirleme, askeri operasyonlar gibi alanlarda kullanılır.

Harita Kadastro Çalışmaları

Harita kadastro çalışmaları, aşağıdaki temel aşamalardan oluşur:

 • Arazi ölçümleri: Arazilerin sınırlarını, eğimlerini, yüksekliklerini ve diğer özelliklerini belirlemek için arazi ölçümleri yapılır.
 • Harita yapımı: Arazi ölçümleri sonucunda elde edilen veriler, haritalara dönüştürülür.
 • Kadastro kayıtlarının oluşturulması: Arazilerin mülkiyet hakları, vergi bilgileri gibi bilgiler, kadastro kayıtlarına kaydedilir.

Harita Kadastronun Uygulama Alanları

Harita kadastro, birçok alanda uygulanan bir bilim dalıdır. Bu alanlar şunlardır:

 • Tapu ve kadastro: Tapu ve kadastro, arazi mülkiyeti ve taşınmazlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan bir devlet kurumudur. Harita kadastro çalışmaları, tapu ve kadastro işlemlerinin temelini oluşturur.
 • Emlak: Emlak sektöründe, arazilerin ve binaların değerlerini belirlemek, satış ve kiralama işlemlerini yürütmek için harita kadastro verileri kullanılır.
 • İnşaat: İnşaat projelerinde, arazilerin topografik özelliklerini belirlemek, inşaat izinlerini almak için harita kadastro verileri kullanılır.
 • Altyapı: Yol, köprü, baraj gibi altyapı projelerini planlamak ve uygulamak için harita kadastro verileri kullanılır.
 • Doğal kaynakların yönetimi: Madencilik, ormancılık, tarım gibi alanlarda, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için harita kadastro verileri kullanılır.
 • Savunma ve güvenlik: Sınır belirleme, askeri operasyonlar gibi savunma ve güvenlik faaliyetlerinde harita kadastro verileri kullanılır.

Harita Kadastro Mezunlarının İş İmkanları

Harita kadastro mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Kamu sektöründe, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarda çalışabilirler. Özel sektörde ise, emlak şirketleri, inşaat firmaları, danışmanlık şirketleri gibi kurumlarda çalışabilirler.

Harita Kadastro Mezunlarının Kazançları

Harita kadastro mezunlarının kazançları, çalıştıkları kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösterir. Kamu sektöründe çalışan harita kadastro mezunları, özel sektörde çalışanlara göre daha düşük kazanç elde ederler. Ancak, özel sektörde deneyim kazandıktan sonra, yüksek kazançlar elde etmek mümkündür.

Harita Kadastro Mezunlarının Eğitimi

Harita kadastro eğitimi, üniversitelerin harita ve kadastro mühendisliği ve harita ve kadastro teknikerliği bölümlerinde verilmektedir. Harita ve kadastro mühendisliği bölümü, lisans düzeyinde eğitim veren 4 yıllık bir programdır. Harita ve kadastro teknikerliği bölümü ise, ön lisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık bir programdır.

Harita Kadastro Mesleğinin Önemi

Harita kadastro, bir ülkenin veya bölgenin gelişimi için önemli bir bilim dalıdır. Harita kadastro çalışmaları, arazi yönetiminden inşaata, doğal kaynakların yönetiminden savunmaya kadar birçok alanda kullanılır. Bu nedenle, harita kadastro mesleği, günümüzde oldukça önemli ve ihtiyaç duyulan bir meslektir.


Yayımlandı

kategorisi