Görme Engelliler Için Kabartmalı Harf Sistemini Kim Bulmuştur

Görme Engelliler İçin Kabartmalı Harf Sistemi

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, görme engelli bireylerin yazıları okuyabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, kabartılmış harflerin ve sembollerin dokunma yoluyla algılanmasını sağlar.

Görme engelliler için ilk kabartmalı harf sistemini bulan kişi, 1784 yılında Fransız bir öğretmen olan Valentin Haüy’dir. Haüy, görme engelli çocukların okumasını öğretmek için bir yöntem geliştirmeye çalışırken, kabartmalı harf sistemini keşfetti. Haüy, kabartmalı harfleri oluşturmak için, alfabenin harflerini metalden kalıplar kullanarak yaptı. Bu kalıpları kullanarak, görme engelli çocuklar için okuma materyalleri üretti.

Haüy’in kabartmalı harf sistemi, diğer ülkelerde de hızla yayıldı. 1827 yılında, Amerikalı bir öğretmen olan Samuel Gridley Howe, Haüy’in sistemini Amerika Birleşik Devletleri’ne getirdi. Howe, görme engelli çocuklar için bir okul açtı ve bu okulda Haüy’in sistemini kullanarak görme engelli çocuklara okuma öğretti.

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, zaman içinde geliştirildi. 19. yüzyılın sonlarında, Amerikalı bir öğretmen olan William Moon, Haüy’in sisteminin daha basit ve kullanışlı bir versiyonunu geliştirdi. Moon’un sistemi, daha büyük ve daha kolay algılanabilen harfler kullanıyordu.

  1. yüzyılda, görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, daktilo ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Daktilo ve bilgisayarlar, görme engelli bireylere, kabartmalı harfleri daha hızlı ve kolay bir şekilde üretme imkanı sağladı.

Günümüzde, görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, görme engelli bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistem sayesinde, görme engelli bireyler gazete, kitap, dergi, mektup, fatura gibi çeşitli yazılı materyalleri okuyabilmektedir.

Görme Engelliler İçin Kabartmalı Harf Sisteminin Çeşitleri

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, üç temel çeşittedir:

  • Braille Alfabesi: Braille alfabesi, görme engelliler için en yaygın kullanılan kabartmalı harf sistemidir. Braille alfabesi, kabartılmış noktaların bir araya gelmesiyle oluşan altı noktalı bir sistemdir. Her bir noktanın konumu, farklı bir harfi veya rakamı temsil eder.
  • Moon Alfabesi: Moon alfabesi, Braille alfabesine benzer bir sistemdir. Ancak, Moon alfabesinde kullanılan noktalar daha büyük ve daha kolay algılanabilmektedir.
  • New York Point Alfabesi: New York Point alfabesi, Moon alfabesine göre daha basit bir sistemdir. Bu sistem, kabartılmış çizgilerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Görme Engelliler İçin Kabartmalı Harf Sisteminin Avantajları

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, görme engelli bireyler için birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

  • Görme engelli bireylere, yazılı materyalleri okuma imkanı sağlar.
  • Görme engelli bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında aktif rol almalarını sağlar.
  • Görme engelli bireylerin bağımsızlıklarını artırmaya yardımcı olur.

Görme Engelliler İçin Kabartmalı Harf Sisteminin Dezavantajları

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlar şunlardır:

  • Kabartmalı harfleri okumak, zaman ve çaba gerektirebilir.
  • Kabartmalı harfleri üretmek, pahalı olabilir.

Görme Engelliler İçin Kabartmalı Harf Sisteminin Geleceği

Görme engelliler için kabartmalı harf sistemi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmaktadır. Günümüzde, görme engelli bireyler için kabartmalı harfleri üretmek için kullanılan çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Bu teknolojiler sayesinde, görme engelli bireyler kabartmalı harfleri daha hızlı ve kolay bir şekilde üretebilmektedir.

Gelecekte, görme engelliler için kabartmalı harf sisteminin daha da geliştirilmesi beklenmektedir. Bu sistem, görme engelli bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında daha aktif rol almalarını sağlayacaktır.


Yayımlandı

kategorisi