Gerontoloji Atama

Gerontoloji Atama

Gerontoloji, yaşlılık bilimi olarak da bilinen, yaşlanma sürecini, yaşlanmayla ilişkili fizyolojik, psikolojik ve toplumsal değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Gerontoloji mezunları, yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirmek ve yaşlılıkta ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için çalışırlar.

Gerontoloji mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler. Kamu sektöründe, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlarda çalışabilirler. Özel sektörde ise, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, ilaç şirketleri gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

Gerontoloji Atama Sayısı

Gerontoloji mezunlarına yönelik atama sayısı, her yıl KPSS sınavı ile belirlenir. 2023 yılı KPSS’de, Gerontoloji mezunları için 100 kişilik kadro ayrılmıştır. Bu kadro, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görevlendirilmek üzeredir.

Gerontoloji Atama Puanları

Gerontoloji mezunlarının KPSS’de almaları gereken puan, atama yapılacak kadronun niteliğine ve kontenjan sayısına göre değişiklik gösterir. 2023 yılı KPSS’de, Gerontoloji mezunlarının atama puanları 80-90 arasında değişmiştir.

Gerontoloji Atama Şartları

Gerontoloji mezunlarının KPSS ile atanabilmesi için aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
  • KPSS’de ilgili puan türünde en az 70 puan almak

Gerontoloji Mezunlarının Kariyer İmkanları

Gerontoloji mezunlarının kariyer imkanları, mezuniyet sonrası kazandıkları mesleki deneyime ve uzmanlık alanlarına göre değişiklik gösterir. Gerontoloji mezunları, aşağıdaki alanlarda kariyer yapabilirler:

  • Yaşlı Bakımı Uzmanı
  • Gerontoloji Danışmanı
  • Gerontoloji Araştırmacısı
  • Yaşlı Sağlığı Eğitmeni
  • Yaşlı Bakımı Yöneticisi

Gerontoloji Mezunlarının Maaşları

Gerontoloji mezunlarının maaşları, çalıştıkları kuruma, pozisyonlarına ve kıdemlerine göre değişiklik gösterir. Kamu sektöründe çalışan Gerontoloji mezunlarının maaşları, 4.000-10.000 TL arasında değişebilir. Özel sektörde çalışan Gerontoloji mezunlarının maaşları ise, 3.000-8.000 TL arasında değişebilir.

Gerontoloji Bölümü Okuyanların Dikkatine

Gerontoloji bölümü okumak isteyenler, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

  • Gerontoloji, sağlık bilimleri alanında bir bölümdür. Bu nedenle, biyoloji, kimya, fizik gibi temel bilimlere ilgi duymak gerekir.
  • Gerontoloji, yaşlanma sürecini ve yaşlılıkla ilişkili sorunları inceleyen bir bölümdür. Bu nedenle, yaşlanmayla ilgili konulara ilgi duymak gerekir.
  • Gerontoloji mezunları, yaşlılarla çalışacaklardır. Bu nedenle, yaşlılarla iletişim kurma ve empati kurma becerisine sahip olmak gerekir.

Sonuç

Gerontoloji, geleceğin önemli mesleklerinden biridir. Yaşlanan nüfusla birlikte, yaşlılara yönelik hizmetlerin önemi artmaktadır. Gerontoloji mezunları, bu alandaki ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli profesyonellerdir.


Yayımlandı

kategorisi