Geriye Dönük Fatura

Geriye Dönük Fatura Nedir?

Geriye dönük fatura, mal veya hizmetin teslim veya ifasından sonra en geç 7 gün içinde düzenlenen faturadır. Diğer bir deyişle, malın veya hizmetin teslim veya ifası gerçekleştikten sonra, daha sonraki bir tarihe düzenlenen faturaya geriye dönük fatura denir.

Geriye Dönük Faturanın Yasal Dayanağı

Geriye dönük faturanın yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 232. maddesidir. Bu maddeye göre, “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Koşulları

Geriye dönük fatura kesmenin iki temel koşulu vardır:

 • Faturanın düzenlendiği tarih, malın teslim veya hizmetin ifası tarihinden sonra olmalıdır.
 • Faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün geçmemiş olmalıdır.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Hukuki Sonuçları

Geriye dönük fatura kesmek, VUK’a göre cezai bir yaptırıma tabidir. VUK’un 353. maddesine göre, faturayı düzenleme süresi geçtikten sonra fatura kesen mükellefler, faturada yazılı tutarın %10’u oranında vergi ziyaı cezasına çarptırılır.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Vergisel Sonuçları

Geriye dönük fatura, satıcı ve alıcı açısından vergisel sonuçlar doğurur.

Satıcı Açısından Vergisel Sonuçlar

Geriye dönük fatura, satıcı açısından satış bedelini ve KDV’yi daha geç bir tarihte tahsilatına imkan tanır. Bu durum, satıcı açısından nakit akışının iyileşmesini sağlayabilir.

Alıcı Açısından Vergisel Sonuçlar

Geriye dönük fatura, alıcı açısından gideri daha geç bir tarihte kayıt edebilmesini sağlar. Bu durum, alıcı açısından vergi yükünün daha geç bir tarihte ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Geriye Dönük Faturanın Kullanım Alanları

Geriye dönük fatura, çeşitli nedenlerle mal veya hizmet teslim veya ifasından sonra fatura kesilmesi gereken durumlarda kullanılabilir. Örneğin:

 • Faturanın ilk etapta unutulması veya kaybolması
 • Faturanın düzenlenmesi gereken tarihte teknik bir arızanın yaşanması
 • Faturanın düzenlenmesi gereken tarihte satıcı veya alıcının bulunmaması

Geriye Dönük Faturanın Riskleri

Geriye dönük fatura kesmek, bazı riskler de taşır. Örneğin:

 • Vergi denetiminde cezai yaptırıma tabi tutulma riski
 • Alıcı tarafından faturanın kabul edilmemesi riski
 • Faturanın sahte olarak kabul edilmesi riski

Geriye Dönük Faturanın Avantajları ve Dezavantajları

Geriye dönük faturanın avantajları ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

Avantajlar

 • Satıcı açısından nakit akışının iyileşmesi
 • Alıcı açısından vergi yükünün daha geç bir tarihte ortaya çıkması

Dezavantajlar

 • Vergi denetiminde cezai yaptırıma tabi tutulma riski
 • Alıcı tarafından faturanın kabul edilmemesi riski
 • Faturanın sahte olarak kabul edilmesi riski

Geriye Dönük Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geriye dönük fatura keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Faturanın düzenlendiği tarih, malın teslim veya hizmetin ifası tarihinden sonra olmalıdır.
 • Faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün geçmemiş olmalıdır.
 • Faturada yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır.
 • Faturanın yasal geçerliliği olan bir yazılım programı kullanılarak düzenlenmesi gerekir.

Sonuç

Geriye dönük fatura, mal veya hizmet teslim veya ifasından sonra fatura kesilmesi gereken durumlarda kullanılabilen bir fatura türüdür. Geriye dönük fatura keserken, ilgili yasal düzenlemelere ve vergisel sonuçlara dikkat etmek gerekir.


Yayımlandı

kategorisi