Geriye Dönük Fatura Kesmek

Geriye Dönük Fatura Kesmek Nedir?

Geriye dönük fatura kesmek, geçmişte yapılan bir işlemin veya satışın, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra faturalandırılması işlemidir. Bu işlem, çeşitli nedenlerle yapılabilir. Örneğin, bir mal veya hizmetin eksik veya hatalı teslim edilmesi, mal veya hizmetin iade edilmesi, mal veya hizmetin fiyatının sonradan değiştirilmesi gibi durumlarda geriye dönük fatura kesilebilir.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Yasallığı

Geriye dönük fatura kesmek, Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesine göre mümkündür. Bu maddeye göre, “Satışın yapıldığı tarihten sonra, satış bedelinin değişmesi halinde, satıcı ile alıcı arasındaki sözleşmede bu husus açıkça belirtilmedikçe, yeni bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerekir.”

Bu maddeye göre, geriye dönük fatura kesmek için iki şart vardır. Birinci şart, satış bedelinin değişmesidir. İkinci şart ise, satış sözleşmesinde yeni bedelin açıkça belirtilmemiş olmasıdır.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Vergisel Boyutu

Geriye dönük fatura kesmenin vergisel boyutu, faturanın kesilen tarihe göre belirlenir. Fatura, satış faturasının düzenlendiği tarihten önce kesilmişse, bu faturanın vergisel olarak herhangi bir geçerliliği yoktur. Ancak, fatura satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesilmişse, bu faturanın vergisel geçerliliği vardır.

Geriye dönük faturanın vergisel geçerliliği olması için, faturanın kesildiği tarihte, faturada yer alan mal veya hizmetin henüz tüketilmiş veya teslim edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, faturanın vergisel geçerliliği yoktur.

Geriye Dönük Fatura Kesme Süresi

Geriye dönük fatura kesme süresi, faturanın kesilen tarihe göre belirlenir. Fatura, satış faturasının düzenlendiği tarihten önce kesilmişse, bu faturanın herhangi bir kesme süresi yoktur. Ancak, fatura satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesilmişse, bu faturanın kesme süresi 1 yıldır.

Bu süre, faturanın kesildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadardır. Örneğin, 1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen bir satış faturasına ilişkin geriye dönük fatura, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kesilebilir.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geriye dönük fatura keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

  • Faturanın, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesilmesi gerekir.
  • Faturanın, faturada yer alan mal veya hizmetin henüz tüketilmiş veya teslim edilmiş olması gerekir.
  • Faturanın, faturanın kesilen tarihte geçerli bir belge olması gerekir.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Örnekleri

Geriye dönük fatura kesmenin bazı örnekleri şunlardır:

  • Bir işletme, müşterisine 100 TL tutarında bir mal satmıştır. Ancak, malın kusurlu olması nedeniyle, müşteri malın iadesini istemiştir. İşletme, malın iadesini kabul etmiş ve müşteriye iade faturası kesmiştir. Bu fatura, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesildiği için, vergisel olarak geçerlidir.
  • Bir işletme, müşterisine 100 TL tutarında bir hizmet vermiştir. Ancak, hizmetin eksik veya hatalı olması nedeniyle, müşteri hizmetin bedelini ödemeyi reddetmiştir. İşletme, müşteriden hizmet bedelini tahsil edemediği için, geriye dönük fatura kesmiştir. Bu fatura, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesildiği için, vergisel olarak geçerlidir.
  • Bir işletme, müşterisine 100 TL tutarında bir mal satmıştır. Ancak, malın fiyatı, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra değişmiştir. İşletme, yeni bedel üzerinden geriye dönük fatura kesmiştir. Bu fatura, satış faturasının düzenlendiği tarihten sonra kesildiği için, vergisel olarak geçerlidir.

Sonuç

Geriye dönük fatura kesmek, çeşitli nedenlerle yapılabilen bir işlemdir. Geriye dönük fatura kesmenin yasal ve vergisel boyutları vardır. Geriye dönük fatura keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.


Yayımlandı

kategorisi