Gelişim Planı Örnekleri

Gelişim Planı Örnekleri

Gelişim planı, bir kişinin veya kurumun belirli bir süre içinde gerçekleştirmek istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için atacağı adımları sistematik bir şekilde gösteren bir belgedir. Gelişim planları, kişisel gelişim, kariyer gelişimi, kurumsal gelişim gibi farklı amaçlar için hazırlanabilir.

Kişisel Gelişim Planı Örnekleri

Kişisel gelişim planları, bir kişinin kendi gelişimini hedeflediği planlardır. Bu planlar, kişinin eğitim, kariyer, kişisel yaşam gibi farklı alanlardaki hedeflerini içerebilir.

Örnek 1:

Hedef: İngilizce seviyesini geliştirmek

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Haftada 3 gün İngilizce kursuna gitmek
 • Her gün 30 dakika İngilizce pratik yapmak
 • İngilizce kitaplar ve filmler izlemek

Örnek 2:

Hedef: Yeni bir beceri öğrenmek

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • İlgi duyduğu beceri ile ilgili bir kursa gitmek
 • Beceri ile ilgili kitaplar ve makaleler okumak
 • Beceri ile ilgili pratik yapmak

Örnek 3:

Hedef: Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Her gün düzenli olarak egzersiz yapmak
 • Sağlıklı beslenmek
 • Stresi azaltmak

Kariyer Gelişim Planı Örnekleri

Kariyer gelişim planları, bir kişinin kariyer hedeflerini hedeflediği planlardır. Bu planlar, kişinin iş hayatındaki hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için atacağı adımları ve bu süreçte karşılaşabileceği zorlukları içerebilir.

Örnek 1:

Hedef: Şirkette yönetici pozisyonuna yükselmek

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Şirkette sorumluluk alan projelerde yer almak
 • Yönetici pozisyonunda çalışan kişilerle mentorluk ilişkisi kurmak
 • Yönetici pozisyonu için gerekli becerileri geliştirmek

Örnek 2:

Hedef: Yeni bir iş bulmak

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Özgeçmiş ve ön yazı hazırlamak
 • İş arama sitelerinde aktif olarak iş aramak
 • İş görüşmelerine hazırlanmak

Örnek 3:

Hedef: Kendi işini kurmak

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • İş fikrini geliştirmek
 • İş planı hazırlamak
 • Finansal plan yapmak
 • Pazar araştırması yapmak

Kurumsal Gelişim Planı Örnekleri

Kurumsal gelişim planları, bir kurumun belirli bir süre içinde gerçekleştirmek istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için atacağı adımları sistematik bir şekilde gösteren bir belgedir. Kurumsal gelişim planları, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan insan kaynakları, finans, teknoloji gibi farklı alanlardaki gelişimleri içerebilir.

Örnek 1:

Hedef: Müşteri memnuniyetini artırmak

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Müşteri memnuniyeti anketleri yapmak
 • Müşteri şikayetlerini değerlendirmek
 • Müşteri hizmetlerini iyileştirmek

Örnek 2:

Hedef: Çalışan verimliliğini artırmak

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Çalışanlara eğitimler vermek
 • Çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamak
 • Çalışanların motivasyonunu artırmak

Örnek 3:

Hedef: Kurumsal kültürü geliştirmek

Hedefe ulaşmak için atılacak adımlar:

 • Kurumsal değerleri belirlemek
 • Kurumsal değerlerin benimsenmesini sağlamak
 • Kurumsal değerlerin kurum kültürüne yansımasını sağlamak

Gelişim Planı Hazırlama Adımları

Gelişim planı hazırlamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hedeflerinizi belirleyin. Gelişim planınızın amacı nedir? Neleri başarmak istiyorsunuz? Hedeflerinizi açık, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı olacak şekilde belirleyin.
 2. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımları belirleyin. Hedeflerinize ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Adımları belirli, zamanlanmış ve sorumluluğa sahip olacak şekilde belirleyin.
 3. Gelişim planınızı takip edin ve değerlendirin. Gelişim planınızı düzenli olarak takip edin ve ilerlemenizi değerlendirin. Gerektiğinde planınızı

Yayımlandı

kategorisi