Freelance Fatura Kesmek

Freelance Fatura Kesmek

Freelance olarak çalışan kişiler, yaptıkları işler karşılığında müşterilerinden ücret alırlar. Bu ücretin tahsil edilmesi için fatura kesmek gerekir. Fatura kesmek, hem yasal bir zorunluluktur hem de vergisel avantajlar sağlar.

Freelance Fatura Kesme Zorunluluğu

Freelance olarak çalışan kişiler, yaptıkları işlerin türüne göre fatura kesmek zorundadır. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişiler, yaptıkları her türlü iş karşılığında fatura kesmelidir. Örneğin, yazılımcı, grafiker, çevirmen, yazar, muhasebeci, avukat, doktor, mimar, fotoğrafçı, web tasarımcısı gibi serbest meslek erbabı, yaptıkları işler karşılığında fatura kesmelidir.

Fatura kesme zorunluluğu, faturanın kesildiği tarihte geçerli olan mevzuata göre belirlenir. Bu nedenle, fatura kesmeden önce ilgili mevzuat hükümlerini incelemek gerekir.

Freelance Fatura Kesmenin Avantajları

Freelance fatura kesmenin bir dizi avantajı vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Yasal bir zorunluluktur.
 • Vergisel avantajlar sağlar.
 • Müşteri ile olan ilişkiyi güçlendirir.
 • İtibar kazandırır.

Freelance Fatura Kesmenin Dezavantajları

Freelance fatura kesmenin birtakım dezavantajları da vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Masraf gerektirir.
 • Zaman alıcıdır.
 • Teknik bilgi gerektirir.

Freelance Fatura Kesmenin Aşamaları

Freelance fatura kesmek için şu aşamaları takip etmek gerekir:

 1. Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırın.
 2. Anlaşmalı matbaada serbest meslek makbuzu bastırın.
 3. Hizmeti verdikten sonra serbest meslek makbuzunu doldurun.
 4. Makbuzu müşterinize verin.

Serbest Meslek Makbuzunun İçeriği

Serbest meslek makbuzunun içeriği, 1 Sıra No.lu Serbest Meslek Makbuzu Sirküleri’nde belirtilmiştir. Serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Makbuz numarası
 • Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı veya unvanı
 • Makbuzu düzenleyenin vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı
 • Müşterinin vergi dairesi ve hesap numarası
 • Hizmetin türü
 • Hizmetin bedeli
 • Hizmetin verildiği tarih
 • Makbuzu düzenleyenin imzası

Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi

Serbest meslek makbuzunu düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Makbuz numarası, her makbuz için tek ve sıralı olmalıdır.
 • Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası doğru olarak yazılmalıdır.
 • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası doğru olarak yazılmalıdır.
 • Hizmetin türü, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
 • Hizmetin bedeli, rakam ve yazı ile yazılmalıdır.
 • Hizmetin verildiği tarih, tarih formatına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Makbuzu düzenleyenin imzası, ıslak veya elektronik olarak atılabilir.

Serbest Meslek Makbuzunun Muhasebeleştirilmesi

Freelance olarak çalışan kişiler, yaptıkları işler karşılığında kestikleri serbest meslek makbuzlarını muhasebeleştirmelidir. Serbest meslek makbuzları, gelir tablosunda “satışlar” hesabında izlenir.

Freelance Fatura Kesme Programları

Freelance fatura kesmek için çeşitli programlar kullanılabilir. Bu programlar, faturanın düzenlenmesini kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Sonuç

Freelance fatura kesmek, hem yasal bir zorunluluktur hem de vergisel avantajlar sağlar. Freelance olarak çalışan kişilerin, bu konuda gerekli bilgi ve birikime sahip olmaları önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi