Fonksiyonu Kim Bulmuştur

Fonksiyonu Kim Buldu?

Fonksiyon kavramı, matematikte oldukça temel bir kavramdır. Bir değişkenin değerine göre diğer değişkenin değerini belirleyen ilişkiyi ifade eder. Fonksiyonlar, matematiksel analizin, cebirin, olasılığın, istatistiklerin ve birçok diğer matematiksel alanın temelini oluşturur.

Fonksiyon kavramının tam olarak ne zaman ve kim tarafından ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, fonksiyonlara benzer kavramların eski Mısır, Mezopotamya ve Çin matematiklerinde kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin, Mısırlılar, bir küpün hacmini bulmak için kullanılan bir formülde, bir değişkenin (küpün bir kenarının uzunluğu) değerine göre diğer değişkenin (küpün hacmi) değerini veren bir ilişki kullanmışlardır.

Fonksiyon kavramının modern anlamda ortaya çıkışı, 17. yüzyılda Descartes ve Fermat gibi matematikçilerin çalışmalarıyla olmuştur. Descartes, koordinat geometrisini geliştirerek, değişkenleri bir grafik üzerinde göstererek incelemenin mümkün olduğunu göstermiştir. Fermat ise, fonksiyon kavramını, değişkenler arasındaki ilişkileri ifade etmek için kullanmıştır.

Fonksiyon kavramının gelişiminde önemli katkılarda bulunan bir diğer matematikçi de Leonhard Euler olmuştur. Euler, fonksiyonları belirtmek için kullanılan modern notasyonu geliştirmiştir. Ayrıca, fonksiyonların birçok temel özelliğini keşfetmiştir.

Fonksiyon Notasyonu

Euler, fonksiyonları belirtmek için kullanılan modern notasyonu şu şekilde geliştirmiştir:

 • Fonksiyonun adı büyük harfle başlar.
 • Fonksiyonun aldığı değişkenin adı küçük harfle başlar.
 • Fonksiyonun sonucu, fonksiyon adı ve değişken adı arasına yazılan parantez içinde belirtilir.

Örneğin, y = f(x) fonksiyonu, x değişkenine uygulanan f fonksiyonunu belirtir. Bu fonksiyonun sonucu, y değişkenidir.

Fonksiyon Türleri

Fonksiyonlar, birçok farklı türde olabilir. En temel fonksiyon türleri şunlardır:

 • Lineer fonksiyonlar: x değişkenine doğrusal bir şekilde bağlı olan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların genel biçimi y = ax + b şeklindedir.
 • Kuvvet fonksiyonları: x değişkenine bir kuvvete bağlı olan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların genel biçimi y = ax^n şeklindedir.
 • Logaritmik fonksiyonlar: x değişkenine bir logaritma işlevine bağlı olan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların genel biçimi y = log_a(x) şeklindedir.
 • Trigonometrik fonksiyonlar: x değişkenine bir trigonometrik fonksiyona bağlı olan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların genel biçimi y = sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), sec(x), csc(x) şeklindedir.

Fonksiyonların Özellikleri

Fonksiyonlar, birçok farklı özellik gösterebilir. En temel fonksiyon özellikleri şunlardır:

 • Doğal sayılarda devamlılık: Fonksiyonun, doğal sayılar kümesindeki tüm değerler için tanımlanmış ve sürekli olması gerekir.
 • Rasyonel sayılarda devamlılık: Fonksiyonun, rasyonel sayılar kümesindeki tüm değerler için tanımlanmış ve sürekli olması gerekir.
 • İntegrallenebilirlik: Fonksiyonun, belirli bir aralıkta tanımlanmış ve integrallenebilir olması gerekir.
 • Diferansiyellenebilirlik: Fonksiyonun, belirli bir aralıkta tanımlanmış ve diferansiyellenebilir olması gerekir.

Fonksiyonların Uygulamaları

Fonksiyonlar, matematikte oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Örneğin, fonksiyonlar aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 • Matematiksel analiz: Fonksiyonlar, matematiksel analizin temelini oluşturur.
 • Cebir: Fonksiyonlar, cebirde, denklemlerin ve eşitsizliklerin çözümünde kullanılır.
 • Olasılık: Fonksiyonlar, olasılık teorisinde, olasılık dağılımlarının tanımlanmasında kullanılır.
 • İstatistik: Fonksiyonlar, istatistikte, veri analizinin yapılmasında kullanılır.

Fonksiyonların Geleceği

Fonksiyonlar, matematikte ve diğer bilim dallarında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Fonksiyonlar, bilgisayar biliminde, yapay zekada ve birçok diğer uygulama alanında kullanılmaktadır. Fonksiyonların gelişimi, gelecekte de devam etmesi beklenmektedir.

**Sonuç olarak, fonksiyon kavramı, matematikte oldukça temel bir kavramdır. Fonksiyon


Yayımlandı

kategorisi