Floresanı Kim Buldu

Floresan Lambanın İcadı

Floresan lamba, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren bir lamba türüdür. İçinde bulunan cıva buharının, elektrotlardan geçen elektronlar tarafından uyarılması ile ışık yayması prensibine dayanır. Floresan lambalar, akkor lambalara göre daha verimli ve daha uzun ömürlüdür. Bu nedenle, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Floresan lambanın icadı, uzun bir sürecin sonucudur. Bu sürecin temelinde, 1859 yılında Heinrich Geissler tarafından yapılan çalışmalar yer alır. Geissler, cam tüpler içinde farklı gazlar kullanarak ışık üretmeyi başarmıştır. Bu çalışmalar, floresan lambanın temelini oluşturmuştur.

Floresan lambanın icadı ile ilgili ilk patent, 1896 yılında Alman fizikçi Friedrich Meyer tarafından alınmıştır. Meyer, cam tüpün içine cıva buharı ve fosfor ekleyerek, ışık üretmeyi başarmıştır. Ancak, Meyer’in geliştirdiği lambalar, henüz pratik kullanıma uygun değildi.

Floresan lambanın pratik kullanıma uygun hale gelmesinde, Edmund Germer’in çalışmaları büyük rol oynamıştır. Germer, 1926 yılında, cam tüpün içine cıva buharı ve fosfor ekleyerek, daha verimli ve daha uzun ömürlü bir lamba geliştirmiştir. Germer’in geliştirdiği lamba, günümüzde kullanılan floresan lambaların temelini oluşturmaktadır.

Floresan lambanın icadı, aydınlatma teknolojisinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Floresan lambalar, akkor lambalara göre daha verimli ve daha uzun ömürlüdür. Bu nedenle, enerji tasarrufu ve çevre koruma açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Floresan Lambanın Çalışma Prensibi

Floresan lamba, içinde bulunan cıva buharının, elektrotlardan geçen elektronlar tarafından uyarılması ile ışık yayması prensibine dayanır. Floresan lambanın temel bileşenleri şunlardır:

 • Cam tüp: Floresan lambanın içerisinde bulunan, cıva buharı ve fosforun bulunduğu tüptür.
 • Elektrotlar: Cam tüpün uçlarına yerleştirilmiş, cıva buharını uyarmak için kullanılan metal çubuklardır.
 • Fosfor: Cam tüpün iç yüzeyine kaplanmış, cıva buharının yaydığı ışığı görünür hale getiren bir maddedir.

Floresan lamba çalışırken, elektrotlardan geçen elektrik akımı, cıva buharını iyonize eder. İyonize olmuş cıva atomları, kısa dalga boylu mavimsi ışık yayarlar. Fosfor, bu mavimsi ışığı soğurarak, daha uzun dalga boylu ve görünür ışık üretir.

Floresan lambanın çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir:

 1. Elektrotlardan geçen elektrik akımı, cıva buharını iyonize eder.
 2. İyonize olmuş cıva atomları, kısa dalga boylu mavimsi ışık yayarlar.
 3. Fosfor, bu mavimsi ışığı soğurarak, daha uzun dalga boylu ve görünür ışık üretir.

Floresan Lambaların Avantajları

Floresan lambalar, akkor lambalara göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:

 • Daha verimlidir: Floresan lambalar, akkor lambalara göre yaklaşık 3 kat daha verimlidir. Bu da, enerji tasarrufu sağlar.
 • Daha uzun ömürlüdür: Floresan lambalar, akkor lambalara göre yaklaşık 10 kat daha uzun ömürlüdür. Bu da, bakım ve onarım maliyetlerini düşürür.
 • Daha parlak ışık verir: Floresan lambalar, akkor lambalara göre daha parlak ışık verir. Bu da, daha iyi bir aydınlatma sağlar.
 • Daha az ısı üretir: Floresan lambalar, akkor lambalara göre daha az ısı üretir. Bu da, daha serin bir ortam sağlar.

Floresan Lambaların Dezavantajları

Floresan lambaların bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar şunlardır:

 • Daha pahalıdır: Floresan lambalar, akkor lambalara göre daha pahalıdır.
 • Başlangıçta daha yüksek bir güç tüketimi vardır: Floresan lambalar, ilk çalıştırıldığında akkor lambalara göre daha yüksek bir güç tüketimi yaparlar. Ancak, kısa sürede bu tüketim normale döner.
 • Kırıldığında tehlikelidir: Floresan lambalar kırıldığında, cıva buharını yayarlar. Cıva buharı, insan sağlığı için tehlikelidir. Bu nedenle, floresan lambalar kırıldığında, gerekli önlemler

Yayımlandı

kategorisi