Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayısı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayısı

Fen bilgisi öğretmenliği, ortaokul ve liselerde fen bilimleri derslerini vermekle görevli olan öğretmenlere verilen unvandır. Fen bilgisi öğretmenleri, öğrencilere fen bilimlerinin temellerini öğretmekle sorumludur. Bu kapsamda öğrencilere doğa bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi konuları öğretirler.

Fen bilgisi öğretmenliği, Türkiye’de en çok tercih edilen öğretmenlik branşlarından biridir. Bu durum, fen bilimlerinin öneminin giderek artması ve fen bilgisi öğretmenlerine olan talebin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını belirlemek için öğretmen ihtiyacı tespit çalışması yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında, il ve ilçelerdeki okulların mevcut öğretmen sayıları, emeklilik, ölüm, yer değiştirme gibi nedenlerle boşalan öğretmen kadroları gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

MEB, öğretmen ihtiyacı tespit çalışması sonucunda, her yıl ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının bir kısmını atama yoluyla karşılamaktadır. 2023 yılında MEB tarafından yapılan 45 bin öğretmen atamasında, fen bilgisi öğretmenliği branşı için 5 bin 875 kontenjan ayrılmıştır. Bu sayı, toplam öğretmen atamasının %12,7’sini oluşturmaktadır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayılarının Değişimi

Fen bilgisi öğretmenliği atama sayıları, son yıllarda artmaktadır. 2016 yılında 5 bin 875 olan fen bilgisi öğretmenliği atama sayısı, 2023 yılında 5 bin 875’e yükselmiştir. Bu artış, fen bilimlerinin öneminin giderek artması ve fen bilgisi öğretmenlerine olan talebin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayılarının Etkileri

Fen bilgisi öğretmenliği atama sayılarının artması, aşağıdaki gibi olumlu etkiler yaratmaktadır:

  • Fen bilimleri derslerinin daha kaliteli bir şekilde verilmesine katkı sağlamaktadır.
  • Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
  • Fen bilimleri alanındaki kariyer fırsatlarını artırmaktadır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sayısı Beklentileri

Fen bilgisi öğretmenliği atama sayılarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu beklenti, aşağıdaki faktörlere dayanmaktadır:

  • Fen bilimlerinin öneminin giderek artması
  • Fen bilgisi öğretmenlerine olan talebin yüksek olması
  • MEB’in öğretmen ihtiyacını karşılamak için yeni atamalar yapması

Fen Bilgisi Öğretmenliği Atama Sınavı

Fen bilgisi öğretmenliği branşına atanmak için, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girmek gerekmektedir. KPSS’de fen bilimleri öğretmenliği branşı için, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testleri (ÖABT) sınavlarına girilmektedir.

KPSS’de fen bilimleri öğretmenliği branşı için başarılı olmak için, aşağıdakilere dikkat etmek gerekmektedir:

  • Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinde yeterli puan almak gerekmektedir.
  • ÖABT sınavında fen bilimleri alanında yüksek puan almak gerekmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Kariyer Olanakları

Fen bilgisi öğretmenliği, kamu ve özel sektörde çeşitli iş olanakları sunan bir meslektir. Fen bilgisi öğretmenleri, devlet okullarında, özel okullarda, dershanelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında çalışabilmektedir.

Fen bilgisi öğretmenleri, kamu kurumlarında görev yaptıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu kapsamda, devlet memurlarına tanınan tüm haklara sahip olmaktadırlar.

Fen bilgisi öğretmenleri, özel kurumlarda görev yaptıklarında ise, işveren ile imzaladıkları iş sözleşmesine tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu kapsamda, işveren tarafından belirlenen ücreti almaktadırlar.

Fen bilgisi öğretmenleri, kariyer gelişimi açısından da çeşitli fırsatlara sahiptirler. Fen bilgisi öğretmenleri, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca, çeşitli kurs ve eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Sonuç olarak, fen bilgisi öğretmenliği, Türkiye’de en çok tercih edilen öğretmenlik branşlarından biridir. Fen bilgisi öğretmenliği atama sayıları, son yıllarda artmaktadır. Bu artış, fen bilimlerinin öneminin giderek artması ve fen bilgisi öğretmenlerine olan talebin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Fen bilgisi öğretmenliği atama sınavı ile bu branştan öğretmen olmak mümkündür. Fen bilgisi öğretmenleri, kamu ve özel sektörde çeşitli iş olanakları sunan bir meslektir.


Yayımlandı

kategorisi