Felsefe Öğretmenliği Atama Puanları

Felsefe Öğretmeni Atama Puanları

Felsefe öğretmenliği, felsefe ve ilgili alanlardaki bilgi ve becerilere sahip kişileri yetiştiren bir lisans programıdır. Felsefe öğretmenleri, ilkokul, ortaokul ve liselerde felsefe, mantık, sosyoloji, psikoloji, etik gibi dersleri verirler.

Felsefe öğretmenliği atama puanları, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre belirlenir. KPSS sınavında Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere üç oturum yapılır. Felsefe öğretmenliği atama puanları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının toplam puanı ile hesaplanır.

2023 yılı Mart ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına göre, Felsefe öğretmenliği için taban puan 85,473 olarak belirlenmiştir. Bu puan, Ankara ili için belirlenen taban puandır. En düşük taban puan ise 74,245 olarak belirlenmiş olup, bu puan Gümüşhane ili için geçerlidir.

Felsefe öğretmenliği atama puanları, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre değişiklik gösterir. Bu değişimin başlıca nedenleri şunlardır:

  • KPSS sınavına giren aday sayısı
  • KPSS sınavında alınan puanların dağılımı
  • Atama kontenjanları

KPSS sınavına giren aday sayısı arttığında, Felsefe öğretmenliği atama puanları da yükselir. Bu durum, atama kontenjanlarının artması ile kısmen dengelenebilir.

KPSS sınavında alınan puanların dağılımı da Felsefe öğretmenliği atama puanlarını etkiler. Örneğin, KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında alınan puanların ortalaması yükseldiğinde, Felsefe öğretmenliği atama puanları da yükselir.

Atama kontenjanları da Felsefe öğretmenliği atama puanlarını etkiler. Atama kontenjanları arttığında, atama şansı artan adayların sayısının da artması ile Felsefe öğretmenliği atama puanları düşebilir.

Felsefe Öğretmeni Olmak İçin KPSS’de Kaç Net Yapmak Gerekir?

Felsefe öğretmeni olmak için KPSS’de kaç net yapmak gerektiği, atama puanlarına göre değişir. 2023 yılı Mart ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına göre, Felsefe öğretmenliği için en düşük taban puan 74,245 olarak belirlenmiştir. Bu puana göre, Felsefe öğretmeni olmak için KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında en az 74,245 puan almak gerekir.

Felsefe öğretmeni olmak için KPSS’de kaç net yapmak gerektiği, aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

Puan = (Net Sayısı / 40) * 100

Bu formülde,

  • Puan: KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından alınan toplam puanı,
  • Net Sayısı: KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından yapılan doğru sayısıdır.

Örneğin, Felsefe öğretmeni olmak için KPSS’de 74,245 puan almak isteyen bir aday, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından en az 185,61 net yapmalıdır.

Felsefe Öğretmenliği Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Felsefe öğretmenliği atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Aday sayısı: KPSS sınavına giren aday sayısı arttığında, Felsefe öğretmenliği atama puanları da yükselir.
  • Puan dağılımı: KPSS sınavında alınan puanların dağılımı da Felsefe öğretmenliği atama puanlarını etkiler. Örneğin, KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında alınan puanların ortalaması yükseldiğinde, Felsefe öğretmenliği atama puanları da yükselir.
  • Atama kontenjanları: Atama kontenjanları da Felsefe öğretmenliği atama puanlarını etkiler. Atama kontenjanları arttığında, atama şansı artan adayların sayısının da artması ile Felsefe öğretmenliği atama puanları düşebilir.

Felsefe Öğretmenliği Atama Puanlarını Artırmak İçin Ne Yapılabilir?

Felsefe öğretmenliği atama puanlarını artırmak için aşağıdakiler yapılabilir:

  • KPSS sınavına iyi hazırlanmak: KPSS sınavında alınan puanlar, Felsefe öğretmenliği atama puanlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle, KPSS sınavına iyi hazırlanmak için bol bol soru çözmek, deneme sınavlarına girmek ve konu eksiklerini tamamlamak önemlidir.
  • **Aday sayısını

Yayımlandı

kategorisi