Fatura Tipi Istisna Ne Demek

Fatura Tipi İstisna Nedir?

Fatura tipi istisna, KDV Kanunu’nda yer alan istisnalar nedeniyle KDV’si sıfır olan faturalara verilen isimdir. Bu faturalarda KDV tutarı 0 olarak gösterilir ve KDV hesaplaması yapılmaz.

Fatura Tipi İstisna Neden Kesilir?

Fatura tipi istisna faturası, KDV Kanunu’nda yer alan istisnalardan dolayı kesilir. Bu istisnalar, mal veya hizmetlerin niteliği, alıcının kimliği veya kullanılacağı yer gibi çeşitli faktörlere göre belirlenebilir.

KDV Kanunu’nda yer alan bazı istisnalar şunlardır:

 • İhracat işlemleri
 • İthal edilen mal ve hizmetler
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri
 • Sosyal güvenlik kurumlarınca yapılan mal ve hizmet teslimleri
 • Doğrudan vergiler
 • Tarımsal ürünler
 • Kültür ve sanat faaliyetleri
 • Sosyal yardımlar

Fatura Tipi İstisna Nasıl Kesilir?

Fatura tipi istisna faturası kesmek için, öncelikle faturanın tipi “istisna” olarak seçilmelidir. Ardından, fatura kalem bilgilerinde bulunan 0 KDV ile girmiş olduğunuz ürün veya hizmetin KDV istisna kodunu seçin.

Fatura tipi istisna faturasında bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Fatura numarası
 • Fatura tarihi
 • Satıcı ve alıcının bilgileri
 • Mal veya hizmetin türü ve miktarı
 • Mal veya hizmetin fiyatı
 • KDV tutarı
 • KDV hariç toplam tutar

Fatura Tipi İstisna Faturasının Vergisel Sonuçları

Fatura tipi istisna faturası kesmek, satıcı ve alıcı açısından vergisel sonuçlara neden olur.

Satıcı açısından, fatura tipi istisna faturası kesmek, KDV’yi hesaplama ve ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Ancak, satıcının, istisna kapsamındaki işleminin KDV Kanunu’nda yer alan istisna şartlarına uygun olduğunu belgelendirmesi gerekir.

Alıcı açısından, fatura tipi istisna faturası almak, KDV indirimi hakkı elde etmeyi engeller. Ancak, alıcının, istisna kapsamındaki işleminin KDV Kanunu’nda yer alan istisna şartlarına uygun olduğunu belgelendirmesi gerekir.

Fatura Tipi İstisna Faturasının Muhasebeleştirilmesi

Fatura tipi istisna faturası, satıcı ve alıcı tarafından muhasebe kayıtlarına geçirilir.

Satıcı açısından, fatura tipi istisna faturası, hasılat olarak kaydedilir. Ancak, KDV hesaplanmadığı için, KDV hesabı da pasife yazılır.

Alıcı açısından, fatura tipi istisna faturası, gider olarak kaydedilir. Ancak, KDV indirimi hakkı elde edilemediği için, KDV hesabı da aktife yazılır.

Sonuç olarak, fatura tipi istisna, KDV Kanunu’nda yer alan istisnalar nedeniyle KDV’si sıfır olan faturalara verilen isimdir. Bu faturalar, satıcı ve alıcı açısından vergisel sonuçlara neden olur.

Fatura Tipi İstisna Faturası Kesilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fatura tipi istisna faturası keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Faturanın tipi “istisna” olarak seçilmelidir.
 • Fatura kalem bilgilerinde bulunan 0 KDV ile girmiş olduğunuz ürün veya hizmetin KDV istisna kodu seçilmelidir.
 • Faturanın, KDV Kanunu’nda yer alan istisna şartlarına uygun olduğunu belgelendirmek için gerekli belgeler eklenmelidir.

Fatura tipi istisna faturası keserken bu hususlara dikkat edilmesi, satıcı ve alıcının vergisel sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi