Fatura Nasıl Kesilir Örnek

Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura, bir malın veya hizmetin satışını veya teslimini gösteren, satıcı veya hizmeti sunan tarafından düzenlenen belgedir. Faturalar, satıcı ve müşteri arasındaki vergisel işlemleri belgelemek ve kayıt altına almak için kullanılır.

Türkiye’de faturalar, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenir. VUK’a göre, faturalar, malın veya hizmetin teslimi veya ifası anında veya en geç bir ay içinde düzenlenir. Faturalar, satıcı ve müşteri tarafından imzalanır ve her iki tarafa da verilir.

Faturalar, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Satıcı veya hizmeti sunan: Satıcı veya hizmeti sunan kişinin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Müşteri: Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Malın veya işin nevi: Satışı yapılan malın veya sunulan hizmetin türü.
 • Miktar: Satışı yapılan malın veya sunulan hizmetin miktarı.
 • Fiyat: Satışı yapılan malın veya sunulan hizmetin fiyatı.
 • KDV oranı ve tutarı: Satışı yapılan malın veya sunulan hizmetin KDV oranı ve tutarı.
 • Teslim tarihi: Malın veya hizmetin teslim edildiği tarih.
 • Irsaliye numarası: Malın veya hizmetin teslimini gösteren irsaliye numarası.

Fatura Çeşitleri

Türkiye’de faturalar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 • Normal fatura: En yaygın kullanılan fatura türüdür. Satıcı ve müşteri arasında vergisel işlemleri belgelemek için kullanılır.
 • İrsaliyeli fatura: Normal faturanın bir türüdür. Satılan malların teslimini gösteren irsaliye numarası ile birlikte düzenlenir.
 • Proforma fatura: Henüz teslim edilmemiş mal veya hizmetin satışını gösteren ön faturadır.
 • İhraç kayıtlı fatura: İhraç edilen mal veya hizmetin satışını gösteren faturadır.
 • Elektronik fatura: Elektronik ortamda düzenlenip gönderilen faturadır.

Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura kesmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Fatura şablonunu hazırlayın. Fatura şablonu, faturada yer alacak bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yer almasını sağlar.
 2. Satıcı ve müşteri bilgilerini girin. Satıcı ve müşteri bilgilerini fatura şablonuna girin.
 3. Malın veya hizmetin bilgilerini girin. Malın veya hizmetin türü, miktarı, fiyatı, KDV oranı ve tutarı gibi bilgileri fatura şablonuna girin.
 4. Teslim tarihini ve irsaliye numarasını girin. Malın veya hizmetin teslim tarihini ve irsaliye numarasını fatura şablonuna girin.
 5. Faturayı imzalayın. Satıcı ve müşteri tarafından imzalanmış faturayı müşteriye gönderin.

Fatura Örneği

Aşağıda, bir fatura örneği verilmiştir:

Fatura No: 123456789
Tarih: 25/11/2023

Satıcı:
Adı: Ali Veli
Unvanı: Ali Veli Ticaret
Adres: Atatürk Bulvarı No: 100, Erzurum
Vergi Dairesi: Erzurum Vergi Dairesi
Hesap Numarası: TR12345678901234567890

Müşteri:
Adı: Ayşe Fatma
Unvanı: Ayşe Fatma Mühendislik
Adres: Cumhuriyet Caddesi No: 200, Erzurum
Vergi Dairesi: Erzurum Vergi Dairesi
Hesap Numarası: TR456789012345678901234

Malın veya işin nevi: Bilgisayar
Miktar: 1
Fiyat: 10.000 TL
KDV oranı: %18
KDV tutarı: 1.800 TL
Genel toplam: 11.800 TL

Teslim tarihi: 25/11/2023
Irsaliye numarası: 123456789

Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fatura keserken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Fatura, satıcı ve müşteri tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Faturada yer alan bilgiler

Yayımlandı

kategorisi