Fatura Kesmek Için Ne Gerekli

Fatura Kesmek İçin Gerekli Belgeler

Fatura, bir malın veya hizmetin satışına ilişkin olarak düzenlenen belgedir. Fatura, satılan malın veya hizmetin miktarını, birim fiyatını, tutarını, vergisini, teslim tarihini, ödeme şeklini ve tarafların bilgilerini içeren bir belgedir. Fatura, ticari hayatın temel belgelerinden biridir ve hem satıcı hem de alıcı için önemli bir hukuki belge niteliği taşımaktadır.

Fatura kesmek için gerekli belgeler, satıcının ve alıcının durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak, genel olarak fatura kesmek için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Satıcının bilgileri: Satıcının adı, soyadı, unvanı, vergi kimlik numarası, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
 • Alıcı bilgilerini: Alıcının adı, soyadı, vergi kimlik numarası, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
 • Mal veya hizmetin bilgileri: Satılan malın veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, tutarı, vergi oranı ve KDV tutarı.
 • Faturanın tarihi ve seri numarası.

Faturanın Tarihi ve Seri Numarası

Faturanın tarihi, mal veya hizmetin teslim edildiği veya ifa edildiği tarihtir. Seri numarası ise faturayı benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan bir numaradır. Faturanın tarihi ve seri numarası, faturanın geçerliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Faturanın Düzenlenmesi

Fatura, satıcı tarafından düzenlenir. Fatura, el yazısı ile veya bilgisayarda yazılabilir. Ancak, faturanın bilgisayarda yazılması durumunda, faturanın bilgisayar çıktısı alınmalıdır. Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Faturanın tüm bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir.
 • Faturanın tarih ve seri numarası doğru olarak yazılmalıdır.
 • Faturanın üzerinde, satıcının ve alıcının kaşesi ve imzası olmalıdır.

Faturanın İptali

Faturanın iptal edilmesi, faturanın geçersiz hale getirilmesi anlamına gelir. Faturanın iptal edilmesi durumunda, satıcının ve alıcının mutabık olması gerekir. Faturanın iptal edilmesi için, faturanın üzerinde “İptal” kaşesi basılması ve satıcının ve alıcının imzaları ile onaylanması gerekir.

Faturanın Saklama Süresi

Fatura, satıcı tarafından 5 yıl süre ile saklanması gerekir. Faturanın saklanmaması halinde, satıcının vergi cezası ile cezalandırılması söz konusu olabilir.

Fatura Kesme Zorunluluğu

Fatura kesme zorunluluğu, satıcının vergi mükellefi olması halinde söz konusudur. Vergi mükellefi olmayanlar, fatura kesmek zorunda değildir. Ancak, vergi mükellefi olmayanlar, fatura kesmek isterlerse, fatura kesebilirler.

Fatura Kesme Zorunluluğu Bulunan Satıcılar

Fatura kesme zorunluluğu bulunan satıcılar şunlardır:

 • Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri
 • Gelir vergisi mükellefleri
 • Kurumlar vergisi mükellefleri
 • Serbest meslek erbabı
 • Esnaf ve sanatkarlar
 • Kooperatifler
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kamu kurumları

Faturanın Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Fatura, elektronik ortamda da düzenlenebilir. Elektronik ortamda fatura düzenlenmesi durumunda, faturanın elektronik ortamda düzenlendiğini gösteren bir ibare yer almalıdır. Elektronik ortamda fatura düzenlenmesi için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bir e-fatura uygulaması kullanılmalıdır.

Yurt Dışına Fatura Kesmek

Yurt dışına fatura kesmek için, satıcının ve alıcının karşılıklı mutabakata varması gerekir. Yurt dışına fatura keserken, faturanın üzerinde alıcının vergi kimlik numarası veya kimlik numarası belirtilmelidir. Ayrıca, faturanın üzerinde, mal veya hizmetin ihraç edilme tarihinin de belirtilmesi gerekir.

Fatura Kesmenin Avantajları

Fatura kesmenin birçok avantajı vardır. Fatura kesmek, satıcının ve alıcının vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önemlidir. Ayrıca, fatura kesmek, satıcı ve alıcının arasındaki hukuki ilişkiyi belgelemek açısından da önemlidir. Fatura kesmek, satıcının ve alıcının haklarını koruması açısından da önemlidir.

**


Yayımlandı

kategorisi