Fatura Kesme Siniri

Fatura Kesme Sınırı Nedir?

Fatura kesme sınırı, bir mal veya hizmet satışı veya bir iş görme karşılığında düzenlenen faturanın zorunlu olarak düzenlenmesi gereken tutarı ifade eder. Bu sınır, Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenmiştir.

Fatura Kesme Sınırının Amacı

Fatura kesme sınırının amacı, vergi kayıplarının önlenmesi ve vergilerin zamanında ve doğru olarak tahsil edilmesinin sağlanmasıdır. Fatura kesme sınırının altındaki işlemlerde fatura düzenlenmemesi halinde, vergi kaybı meydana gelebileceği gibi, vergilerin zamanında ve doğru olarak tahsil edilmesi de mümkün olmayabilir.

Fatura Kesme Sınırının Tutarı

Fatura kesme sınırı, her yıl Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenir. 2023 yılı için fatura kesme sınırı, vergiler dahil toplam tutar olarak 4.400 TL’dir. Bu tutar, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda 5.000 TL’dir.

Fatura Kesme Sınırının Uygulanacağı İşlemler

Fatura kesme sınırı, ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirlerden, diğer tarafa düzenlenen faturalara uygulanır.

Fatura Kesme Sınırının Uygulanmayacağı İşlemler

Fatura kesme sınırı, aşağıdaki işlemlere uygulanmaz:

 • Ticari işletmeye dahil olmayan mal ve hizmetlerin satışı
 • Ticari işletmeye dahil olmayan işler
 • Ticari işletmeye dahil olmayan menfaatlerin sağlanması
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işlemler
 • Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan ve vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşmayan mal ve hizmet satışları

Fatura Kesme Sınırına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

Fatura kesme sınırına uyulmaması halinde, ilgili mükellefler ve sorumlular hakkında özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bu ceza, 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere, bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetindedir.

Faturanın Düzenlenmesi

Fatura, bir mal veya hizmet satışı veya bir iş görme karşılığında düzenlenen belgedir. Fatura, ticari işletmeden ticari işletmeye yapılan işlemlerde kağıt fatura olarak düzenlenebilir. Ancak, ticari işletmeden nihai tüketiciye yapılan işlemlerde ve ticari işletmeye yapılan ve vergiler dahil toplam tutarı 4.400 TL’yi aşan işlemlerde faturanın e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Faturanın İçeriği

Faturanın içeriği, Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, faturada aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası
 • Satıcının ve alıcının adı, unvanı ve adresi
 • Satılan mal veya hizmetin türü, miktarı ve fiyatı
 • Satılan mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi
 • Faturanın toplam tutarı

Faturanın Muhafaza Edilmesi

Faturaların, düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklanması zorunludur. Bu süre, faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi halinde de geçerlidir.

Sonuç olarak, fatura kesme sınırı, bir mal veya hizmet satışı veya bir iş görme karşılığında düzenlenen faturanın zorunlu olarak düzenlenmesi gereken tutarı ifade eden önemli bir kavramdır. Bu sınıra uyulmaması halinde, ilgili mükellefler ve sorumlular hakkında özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Fatura kesme sınırı ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Fatura kesme sınırı, her yıl Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenmektedir. Bu nedenle, güncel fatura kesme sınırını takip etmek önemlidir.
 • Fatura kesme sınırı, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda 5.000 TL’dir. Bu nedenle, bu tür satışlarda fatura kesilmesi gerekmektedir.
 • Fatura kesme sınırına uyulmaması halinde, özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle, fatura kesme sınırına uyulması önemlidir.

Yayımlandı

kategorisi