Fatura Kesme Nasıl Yapılır

Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura, bir mal veya hizmetin satışını belgeleyen ticari bir belgedir. Fatura kesmek, bir işletmenin yasal bir yükümlülüğüdür. Faturalar, vergilendirme, muhasebe ve ticari ilişkilerin yürütülmesi gibi birçok alanda önemli bir rol oynar.

Türkiye’de faturalar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında düzenlenir. VUK’a göre, bir mal veya hizmetin satışında fatura kesilmesi zorunludur. Ancak, bazı durumlarda fatura kesilmesi gerekmeyebilir. Örneğin, bedeli 200 TL’yi aşmayan mal veya hizmet satışlarında fatura kesilmesi zorunlu değildir.

Faturanın Unsurları

Bir faturanın aşağıdaki unsurları içermesi gerekir:

 • Fatura numarası: Faturanın her bir nüshası için ayrı bir numara verilir.
 • Fatura tarihi: Faturanın düzenlendiği tarihtir.
 • Satıcı bilgileri: Satıcının adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Alıcı bilgileri: Alıcının adı, unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Mal veya hizmetin nevi: Satılan mal veya hizmetin türü.
 • Mal veya hizmetin miktarı: Satılan mal veya hizmetin miktarı.
 • Mal veya hizmetin fiyatı: Satılan mal veya hizmetin fiyatı.
 • KDV oranı ve tutarı: KDV oranı ve tutarı.
 • Toplam tutar: Faturanın toplam tutarı.

Faturanın Düzenlenmesi

Faturalar, elle veya bilgisayarla düzenlenebilir. Elle düzenlenen faturalarda, unsurların okunaklı ve eksiksiz bir şekilde yazılması gerekir. Bilgisayarla düzenlenen faturalarda, VUK’a uygun bir format kullanılmalıdır.

Faturalar, faturayı düzenleyen tarafından imzalanır. Faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda, imza elektronik imza ile yapılır.

Faturanın İrsaliye ile İlişkisi

Fatura, malın teslimini veya hizmetin ifasını teyit eden irsaliye ile birlikte düzenlenir. İrsaliyede, faturada yer alan bilgiler bulunur. Ancak, irsaliyede fatura numarası ve tarihi yer almaz.

Faturanın Muhasebeleştirilmesi

Faturalar, muhasebe kayıtlarına geçirilir. Satıcı açısından, faturanın satılan mal veya hizmetin karşılığı olarak gelir olarak kaydedilmesi gerekir. Alıcı açısından ise, faturanın ödenmesi gereken bir borç olarak kaydedilmesi gerekir.

Faturanın Vergisel İşlemleri

Faturalar, vergilendirme açısından da önemlidir. Faturalarda yer alan bilgiler, vergi beyannamelerinin doldurulması ve vergilerin ödenmesi için kullanılır.

Faturanın Geçerliliği

Faturanın geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Faturanın VUK’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olması gerekir.
 • Faturanın satıcı ve alıcı tarafından imzalanmış olması gerekir.
 • Faturanın malın teslimini veya hizmetin ifasını teyit eden irsaliye ile birlikte düzenlenmiş olması gerekir.

Faturanın İptali

Faturanın düzenlenmesi sonrasında, bazı durumlarda faturanın iptal edilmesi gerekebilir. Örneğin, malın teslim edilmemesi veya hizmetin ifa edilmemesi durumunda fatura iptal edilebilir.

Faturanın iptal edilmesi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmalıdır. Faturanın iptal edilmesi için, faturanın düzenlendiği tarihte düzenlenmiş bir iptal faturası düzenlenir.

Faturanın Saklanması

Faturalar, vergi incelemeleri için istenebileceğinden, düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklanması gerekir.

Fatura Kesme Yöntemleri

Faturalar, aşağıdaki yöntemlerle kesilebilir:

 • Elle: Faturanın elle doldurulması ve imzalanması ile
 • Bilgisayar: Faturanın bilgisayarda düzenlenmesi ve imzalanması ile
 • E-fatura: Elektronik ortamda düzenlenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen faturalar

Yurt Dışına Fatura Kesme

Yurt dışına mal veya hizmet satarken, faturanın yurt dışına fatura kesme kurallarına uygun olarak kesilmesi gerekir. Yurt dışına fatura keserken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Faturanın döviz cinsinden düzenlenmesi gerekir.
 • Faturanın alıcının vergi kimlik numarasının veya vergi numarası yoksa ikametgâh adresinin yazılması gerekir.

Yayımlandı

kategorisi