Fatura Kesilmezse Ne Olur

Fatura Kesilmezse Ne Olur?

Fatura, bir malın veya hizmetin satışını gösteren ve satıcı ile alıcının hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir belgedir. Vergi Usul Kanunu’na göre, ticari faaliyette bulunan tüm işletmelerin, yaptıkları her türlü satış veya hizmet karşılığında fatura düzenlemesi zorunludur. Faturanın düzenlenmemesi, hem satıcı hem de alıcı için bazı olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Fatura Kesmeyen Satıcıya Yaptırımlar

Fatura düzenlemeyen satıcılara, Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesine göre çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar, satıcının vergisel ve idari sorumluluklarına göre değişiklik gösterir.

Vergisel Sorumluluklar

Fatura düzenlemeyen satıcılar, eksik veya yanlış fatura düzenleyen satıcılarla aynı vergisel sorumluluklara sahiptir. Bu sorumluluklar şunlardır:

 • Vergi ziyaı cezası: Faturanın düzenlenmemesi nedeniyle vergi kaybına yol açılması halinde, satıcıya vergi ziyaı cezası uygulanır. Vergi ziyaı cezası, ödenmesi gereken verginin %100’üne kadar çıkabilir.
 • Özel usulsüzlük cezası: Faturanın düzenlenmemesi nedeniyle vergi kaybına yol açılmaması halinde, satıcıya özel usulsüzlük cezası uygulanır. Özel usulsüzlük cezası, faturanın düzenlenmesi gereken tutarın %20’sine kadar çıkabilir.

İdari Sorumluluklar

Fatura düzenlemeyen satıcılar, vergi müfettişlerinin incelemesine tabi tutulabilirler. İnceleme sonucunda, satıcının ticari faaliyetlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilirse, satıcıya idari para cezası uygulanabilir. İdari para cezasının miktarı, satıcının ticari faaliyetinin büyüklüğüne ve usulsüzlüğün niteliğine göre değişebilir.

Fatura Kesmeyen Alıcıya Yaptırımlar

Fatura almayan alıcıların, fatura düzenleyen satıcıya karşı herhangi bir yaptırımı bulunmaz. Ancak, fatura almayan alıcılar, vergisel ve idari açıdan bazı dezavantajlara maruz kalabilirler.

Vergisel Dezavantajlar

Fatura almayan alıcılar, mal veya hizmetin bedelini ödedikleri halde, bu ödemeyi gider olarak kaydedemezler. Bu nedenle, vergi matrahları artar ve ödenmesi gereken vergi miktarı yükselir.

İdari Dezavantajlar

Fatura almayan alıcılar, vergi müfettişlerinin incelemesine tabi tutulabilirler. İnceleme sonucunda, alıcının mal veya hizmetin bedelini ödediği tespit edilirse, satıcıya fatura düzenlemesi için yazılı olarak uyarılır. Satıcının fatura düzenlememesi halinde, alıcıya idari para cezası uygulanabilir.

Faturanın Geçerlilik Süresi

Faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde, faturanın alıcısına veya yetkili temsilcisine ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde fatura ibraz edilmezse, fatura geçersiz olur.

Faturanın Düzenlenmesindeki Zorunlu Bilgiler

Faturanın düzenlenmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası
 • Satıcının adı, adresi ve vergi kimlik numarası
 • Alıcının adı, adresi ve vergi kimlik numarası
 • Mal veya hizmetin türü, miktarı ve birim fiyatı
 • Mal veya hizmetin bedeli
 • KDV oranı ve tutarı
 • İndirim oranı ve tutarı
 • Ödeme şekli

Faturanın Düzenlenmesindeki Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Faturanın, mal veya hizmetin teslim veya ifasından sonra 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir.
 • Faturanın, gerçeğe uygun bilgiler içermesi gerekir.
 • Faturanın, matbu olarak veya elektronik ortamda düzenlenmesi mümkündür.

Sonuç olarak, fatura düzenlemek, hem satıcı hem de alıcı için önemli bir sorumluluktur. Faturanın düzenlenmemesi, hem vergisel hem de idari açıdan çeşitli yaptırımlara yol açabilir.


Yayımlandı

kategorisi