Fatura Iskontosu Nedir

Fatura İskontosu Nedir?

Fatura iskontosu, bir mal veya hizmetin satış fiyatından yapılan bir indirimdir. Bu indirim, satıcı ve alıcı arasında yapılan bir anlaşmayla belirlenir ve genellikle fatura üzerinde gösterilir.

Fatura iskontosu, çeşitli nedenlerle uygulanabilir. Örneğin, satıcı, alıcıya erken ödeme yapması için bir teşvik vermek istediğinde, belirli bir miktar mal veya hizmet satın aldığında bir indirim teklif ettiğinde veya alıcıyı sadık müşteri olarak ödüllendirmek istediğinde fatura iskontosu uygulayabilir.

Fatura İskontosu Türleri

Fatura iskontoları, uygulanma şekline göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

  • Vadeli iskonto: Bu tür iskonto, alıcı faturanın vadesinden önce ödeme yaptığında uygulanır. Vadesi gelen faturanın tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda, bu tutar üzerinden bir indirim yapılır.
  • Toplu alım iskontosu: Bu tür iskonto, alıcı belirli bir miktar mal veya hizmet satın aldığında uygulanır. Alıcı, belirlenen miktarın üzerinde bir satın alma yaptığında, bu tutar üzerinden bir indirim yapılır.
  • Sürekli iskonto: Bu tür iskonto, alıcı belirli bir süre boyunca düzenli olarak mal veya hizmet satın aldığında uygulanır. Alıcı, belirlenen süre boyunca düzenli olarak satın alma yaptığında, bu süre boyunca tüm satın almalardan bir indirim yapılır.

Fatura İskontosu Hesaplanması

Fatura iskontosu, iskonto oranı ve satış fiyatına göre hesaplanır. İskonto oranı, iskontonun satış fiyatına oranını ifade eder. Örneğin, bir malın satış fiyatı 100 TL ise ve iskonto oranı %10 ise, iskonto tutarı 100 TL x %10 = 10 TL olacaktır.

Fatura iskontosu, satış fiyatından düşülerek hesaplanır. Bu nedenle, iskonto uygulandıktan sonra kalan tutar, KDV matrahını oluşturur.

Fatura İskontosu KDV’ye Tabi midir?

Fatura iskontosu, KDV matrahına dahil edilen bir unsur değildir. Bu nedenle, fatura iskontosu uygulandıktan sonra kalan tutar, KDV hesaplamalarında dikkate alınır.

Fatura İskontosu Muhasebe Kayıtları

Fatura iskontosu, muhasebe kayıtlarında aşağıdaki gibi gösterilir:

Satıcı:

  • 120 Alıcılar Hesabı: Alıcıya yapılan satışlar için kullanılan hesaptır.
  • 153 Ticari Mallar Hesabı: Satılan malların maliyetini takip etmek için kullanılan hesaptır.
  • 6031 Satış İskontoları Hesabı: Satışlar için yapılan iskontoları takip etmek için kullanılan hesaptır.

Alıcı:

  • 320 Satıcılar Hesabı: Satıcılara olan borçları takip etmek için kullanılan hesaptır.
  • 253 Ticari Mallar Hesabı: Satın alınan malların maliyetini takip etmek için kullanılan hesaptır.
  • 6032 Satış İskontoları Hesabı: Yapılan iskontoları takip etmek için kullanılan hesaptır.

Fatura İskontosu Örnek Hesaplama

Bir satıcı, 100 TL’lik bir malın satışını, vadeli iskonto uygulayarak gerçekleştirmiştir. Vadesi gelen faturanın tamamının erken ödenmesi durumunda, satıcı alıcıya %10 iskonto uygulayacaktır.

Bu durumda, iskonto tutarı 100 TL x %10 = 10 TL olacaktır.

Satış fiyatı üzerinden iskonto uygulandıktan sonra kalan tutar 100 TL – 10 TL = 90 TL olacaktır.

Bu tutar, KDV matrahını oluşturacaktır.

Sonuç

Fatura iskontosu, ticari işlemlerde kullanılan bir indirim yöntemidir. Satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmaya göre çeşitli nedenlerle uygulanabilir. Fatura iskontosu, satış fiyatından düşülerek hesaplanmaktadır ve KDV’ye tabi değildir.


Yayımlandı

kategorisi