Fatura Doğrulama

Fatura Doğrulama Nedir?

Fatura doğrulama, elektronik faturaların (e-fatura) ve elektronik arşiv faturalarının (e-arşiv fatura) geçerliliğini ve doğruluğunu kontrol etme işlemidir. Fatura doğrulama işlemi, faturanın dijital imzasının doğruluğunu ve faturanın içeriğinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanmış olup olmadığını kontrol eder.

Fatura doğrulama, faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit etmek için önemlidir. Geçerli bir fatura, vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve GİB tarafından onaylanmış bir faturadır. Doğru bir fatura ise, içeriği bakımından gerçek durumu yansıtan bir faturadır.

Fatura Doğrulama Nasıl Yapılır?

Fatura doğrulama işlemi, iki farklı şekilde yapılabilir:

  • GİB Portalı Üzerinden Doğrulama

Fatura doğrulama işlemini GİB Portalı üzerinden yapmak için, faturanın XML formatındaki dosyasını GİB Portalı’na yüklemeniz gerekir. Fatura XML dosyasını yükledikten sonra, “Dosya Doğrula” seçeneğini tıklayarak doğrulama işlemini başlatabilirsiniz.

  • Üçüncü Taraf Uygulamaları Kullanarak Doğrulama

Fatura doğrulama işlemini üçüncü taraf uygulamaları kullanarak da yapabilirsiniz. Bu uygulamalar, faturanın XML formatındaki dosyasını veya faturanın görüntüsünü kullanarak doğrulama işlemini gerçekleştirir.

Fatura Doğrulama Neden Önemlidir?

Fatura doğrulama, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

  • Faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit etmek için

Fatura doğrulama işlemi, faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit ederek, faturanın vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve içeriğinin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder.

  • Faturanın sahteciliğini önlemek için

Fatura doğrulama işlemi, faturanın sahteciliğini önlemeye yardımcı olur. Faturanın dijital imzasının doğrulanması, faturanın değiştirilip değiştirilmediğini kontrol eder.

  • Fatura işlemlerinin güvenilirliğini sağlamak için

Fatura doğrulama işlemi, fatura işlemlerinin güvenilirliğini sağlar. Faturanın geçerliliğini ve doğruluğunun teyit edilmesi, fatura işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Fatura Doğrulama Hataları

Fatura doğrulama işlemi sonucunda, aşağıdaki hata mesajları alınabilir:

  • “Fatura geçerlidir.”

Bu mesaj, faturanın geçerli olduğunu ve doğrulandığını gösterir.

  • “Fatura geçerli değildir.”

Bu mesaj, faturanın geçerli olmadığını gösterir. Faturanın geçerli olmamasının aşağıdaki nedenleri olabilir:

* Fatura, vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmemiş olabilir.
* Fatura, GİB tarafından onaylanmış olmayabilir.
* Fatura, üzerinde değişiklik yapılmış olabilir.
  • “Faturanın dijital imzası geçersizdir.”

Bu mesaj, faturanın dijital imzasının geçersiz olduğunu gösterir. Faturanın dijital imzasının geçersiz olmasının aşağıdaki nedenleri olabilir:

* Fatura, üzerinde değişiklik yapılmış olabilir.
* Fatura, sahte olabilir.

Sonuç

Fatura doğrulama, elektronik faturaların (e-fatura) ve elektronik arşiv faturalarının (e-arşiv faturalarının) geçerliliğini ve doğruluğunu kontrol etmek için önemli bir işlemdir. Fatura doğrulama işlemi, fatura işlemlerinin güvenilirliğini sağlayarak, vergi kaçakçılığı ve sahteciliği gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi