Faktöriyeli Kim Buldu

Faktöriyel Kim Buldu?

Faktöriyel, bir tamsayının kendisinden 1’e kadar olan tüm doğal sayılarla çarpımıdır. Örneğin, 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120’dir. Faktöriyel kavramı, matematikte çok önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı alanda kullanılır.

Faktöriyelin ilk olarak kim tarafından keşfedildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, bu kavramın ilk olarak 16. yüzyılda İtalyan matematikçi Pietro Mengoli tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Mengoli, faktöriyeli “bir sayının tüm pozitif bölenlerinin çarpımı” olarak tanımlamıştır.

 1. yüzyılda, İskoç matematikçi James Gregory, faktöriyeli “bir sayının kendisinden 1’e kadar olan tüm tamsayıların çarpımı” olarak tanımlamıştır. Gregory, faktöriyelin birçok farklı alanda kullanılabileceğini fark etmiş ve bu kavramın matematikteki önemini vurgulamıştır.

 2. yüzyılda, Fransız matematikçi Leonhard Euler, faktöriyeli “bir sayının kendisinden 1’e kadar olan tüm doğal sayıların çarpımı” olarak tanımlamıştır. Euler, faktöriyelin birçok farklı matematiksel formüle dahil olduğunu göstermiştir.

Faktöriyel kavramı, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda da birçok matematikçi tarafından incelenmiştir. Bu dönemde, faktöriyelin birçok farklı özelliği ve uygulaması keşfedilmiştir.

Faktöriyelin Matematikteki Önemi

Faktöriyel, matematikte çok önemli bir yere sahiptir. Faktöriyel, aşağıdaki gibi birçok farklı alanda kullanılır:

 • Kombinasyonlar: Kombinasyonlar, bir kümenin alt kümelerinin sayısını hesaplamak için kullanılır. Kombinasyonları hesaplamak için faktöriyel kullanılır.
 • Permütasyonlar: Permütasyonlar, bir kümenin elemanlarını farklı sıralarda sıralamak için kullanılır. Permütasyonları hesaplamak için faktöriyel kullanılır.
 • Binom katsayıları: Binom katsayıları, bir polinomun katsayıları için kullanılır. Binom katsayıları hesaplamak için faktöriyel kullanılır.
 • Olasılık teorisi: Olasılık teorisi, rastgele olayların olasılıklarını hesaplamak için kullanılır. Olasılık teorisinde, faktöriyel birçok farklı formüle dahildir.

Faktöriyelin Diğer Alanlardaki Kullanımı

Faktöriyel, matematik dışında da birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, faktöriyel aşağıdaki gibi birçok farklı alanda kullanılır:

 • Bilgisayar bilimi: Bilgisayar biliminde, faktöriyel, algoritmaların ve veri yapılarının performansını hesaplamak için kullanılır.
 • Kimya: Kimyada, faktöriyel, moleküllerin ve bileşiklerin özelliklerini hesaplamak için kullanılır.
 • Fizik: Fizikte, faktöriyel, kuantum mekaniğinde ve istatistiksel fizikte kullanılır.

Faktöriyelin Sembolü

Faktöriyel, genellikle ünlem işareti (!) ile gösterilir. Örneğin, 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120’dir.

Faktöriyel Hesaplama Yöntemleri

Faktöriyel, birçok farklı şekilde hesaplanabilir. En yaygın faktöriyel hesaplama yöntemi, aşağıdaki formüldür:

n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 2 * 1

Bu formülde, n bir tamsayıdır.

Faktöriyel, aşağıdaki gibi bir döngü ile de hesaplanabilir:

def faktoriyel(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * faktoriyel(n - 1)

Bu fonksiyon, n’nin 0’dan büyük bir tamsayı olması durumunda çalışır.

Faktöriyel ve Büyük Sayılar

Faktöriyel, büyük sayılarda çok hızlı bir şekilde büyür. Örneğin, 10! = 3.628.800’dür. 20! ise 2.432.902.008.176’dır. Bu nedenle, büyük sayıların faktöriyelini hesaplamak genellikle zordur.

Faktöriyel hesaplamak için özel olarak tasarlanmış birçok farklı algoritma vardır. Bu algoritmalar, büyük sayıların faktöriyelini daha verimli bir şekilde hesaplamaya yardımcı olur.

Sonuç

Faktöriyel, matematikte ve birçok farklı alanda önemli bir yere sahiptir. Faktöriyel,


Yayımlandı

kategorisi