Etkinlik Planı Örnekleri Okul Öncesi 2024-2025 Güncel

Okul Öncesi Etkinlik Planı Örnekleri

Okul öncesi etkinlikleri, çocukların erken yaşta öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemek için tasarlanmış etkinliklerdir. Bu etkinlikler, çocukların dil, biliş, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Okul öncesi etkinlikleri planlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

 • Etkinliklerin çocukların gelişim düzeylerine uygun olması gerekir.
 • Etkinliklerin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına hitap etmesi gerekir.
 • Etkinliklerin eğlenceli ve motive edici olması gerekir.
 • Etkinliklerin güvenli olması gerekir.

Okul öncesi etkinlikleri planlanırken kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

 • Doğaçlama: Doğaçlama, öğretmenlerin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre etkinlikleri planlamasıdır. Bu yöntemde öğretmenler, çocukların neyi merak ettiğini ve ne yapmak istediğini gözlemleyerek etkinlikleri planlar.
 • Planlı: Planlı yöntemde öğretmenler, etkinlik öncesinde etkinlik konusunu, amacını, materyallerini ve uygulama sürecini planlar. Bu yöntemde öğretmenler, etkinlikleri daha sistematik ve etkili bir şekilde planlayabilirler.

Okul öncesi etkinlikleri planlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanılan yöntemler göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi çeşitli etkinlikler planlanabilir.

Örnek 1: Konu: Renkler

Amaç: Çocukların renkleri tanımasını sağlamak.

Materyal: Renkli boyalar, fırçalar, beyaz kağıtlar, renkli oyuncaklar.

Uygulama:

 1. Öğretmen, çocuklara renkleri tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapar. Örneğin, çocuklara renkleri gösteren resimler gösterir, renkleri eşleştirir, renkleri kullanarak şarkılar söyler.
 2. Çocuklara renkleri kullanarak resim yapmaları için fırsat verir.
 3. Çocuklara renkli oyuncaklar verir ve bu oyuncaklarla oynamalarını sağlar.

Örnek 2: Konu: Sayılar

Amaç: Çocukların sayıları tanımasını sağlamak.

Materyal: Sayı kartları, rakamlar, sayılar yazılı nesneler, oyuncaklar.

Uygulama:

 1. Öğretmen, çocuklara sayıları tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapar. Örneğin, çocuklara sayı kartlarını gösterir, sayıları eşleştirir, sayılarla ilgili şarkılar söyler.
 2. Çocuklara sayılarla ilgili oyunlar oynatır. Örneğin, nesneleri sayma, sayıları sıralama, sayılarla ilgili bilmeceler çözme.
 3. Çocuklara sayılarla ilgili hikayeler anlatır.

Örnek 3: Konu: Hayvanlar

Amaç: Çocukların hayvanları tanımasını sağlamak.

Materyal: Hayvan resimleri, hayvan sesleri, hayvan oyuncakları.

Uygulama:

 1. Öğretmen, çocuklara hayvanları tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapar. Örneğin, çocuklara hayvan resimlerini gösterir, hayvan seslerini dinletir, hayvan oyunlarıyla oynar.
 2. Çocuklara hayvanları kullanarak hikayeler anlatır.
 3. Çocuklara hayvanları korumanın önemini anlatır.

Örnek 4: Konu: Mevsimler

Amaç: Çocukların mevsimleri tanımasını sağlamak.

Materyal: Mevsimler ile ilgili resimler, mevsimlerin özelliklerini gösteren nesneler, mevsimleri anlatan kitaplar.

Uygulama:

 1. Öğretmen, çocuklara mevsimleri tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapar. Örneğin, çocuklara mevsimleri gösteren resimleri gösterir, mevsimlerin özelliklerini anlatan kitaplar okur.
 2. Çocuklarla mevsimler ile ilgili şarkılar söyler, danslar eder.
 3. Çocuklara mevsimlerin değişiminin etkilerini anlatır.

Bu örneklerde olduğu gibi, okul öncesi etkinlikleri planlanırken çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinliklerin eğlenceli ve motive edici olması da önemlidir. Etkinliklerin güvenli olması da unutulmamalıdır.

Okul öncesi etkinlikleri, çocukların erken yaşta öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemek için önemli bir araçtır. Bu etkinlikleri planlarken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat ederek, çocukların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi