Esrarı Kim Bulmuştur

Esrarın Keşfi

Esrar, dünyanın en eski uyuşturucu maddelerinden biridir. MÖ 4000’lere kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Esrar, Cannabis sativa bitkisinin çiçeklerinden, yapraklarından ve tohumlarından elde edilir. Bitki, THC (tetrahidrokanabinol) adı verilen psikoaktif bir madde içerir. THC, esrar kullanıcılarında halüsinasyonlar, uyuşukluk ve keyif gibi etkilerin oluşmasına neden olur.

Esrarın kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk olarak Orta Asya’da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bitki, kısa sürede Ortadoğu ve Avrupa’ya yayılmıştır. Esrar, ilk olarak tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Ağrı kesici, uyku ilacı ve antiemetik olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda, esrar, eğlence amaçlı kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Esrarın Keşfi ve Gelişimi

Esrarın ilk kez ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, bitkiyi ilk kullanan insanların Orta Asya’da yaşayan göçebe kavimler olduğu düşünülmektedir. Bu kavimler, esrarı ağrı kesici, uyku ilacı ve antiemetik olarak kullanmışlardır.

Esrar, 1. yüzyılda Çin’de de biliniyordu. Çinli doktorlar, esrarı ağrı kesici ve antiemetik olarak kullanmışlardır. 7. yüzyılda, esrar Ortadoğu’ya yayılmıştır. Ortadoğu’da, esrar tıbbi amaçlarla kullanılmaya devam etmiştir.

 1. yüzyılda, esrar Avrupa’ya yayılmıştır. Avrupa’da, esrar tıbbi amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, esrar, eğlence amaçlı da kullanılmaya başlamıştır.

 2. yüzyılda, esrar üzerine yapılan araştırmalar artmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, esrarın THC adı verilen psikoaktif bir madde içerdiği keşfedilmiştir. THC, esrar kullanıcılarında halüsinasyonlar, uyuşukluk ve keyif gibi etkilerin oluşmasına neden olur.

 3. yüzyılın sonlarında, esrar, rekreasyonel amaçlı kullanımı nedeniyle tartışma konusu olmaya başlamıştır. Bazı ülkelerde, esrar kullanımı yasaklanmıştır. Diğer ülkelerde ise, esrar kullanımı kontrol altına alınmıştır.

Esrarın Kullanımı

Esrar, çeşitli şekillerde kullanılabilir. En yaygın kullanım şekli, esrarı tütmek veya içmektir. Esrar ayrıca, gıdalara eklenerek de tüketilebilir.

Esrar, kullanıcılarda aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olabilir:

 • Halüsinasyonlar
 • Uyuşukluk
 • Keyif
 • Artan iştah
 • Artan kalp atış hızı
 • Artan tansiyon
 • Artan terleme

Esrar, uzun süreli kullanımda aşağıdaki sağlık sorunlarına neden olabilir:

 • Akıl sağlığı sorunları
 • Kronik solunum yolu hastalıkları
 • Karaciğer ve böbrek sorunları
 • Cinsel işlev bozuklukları

Esrarın Yasal Durumu

Esrarın yasal durumu ülkelere göre değişmektedir. Bazı ülkelerde, esrar tamamen yasaktır. Diğer ülkelerde ise, esrar kullanımı kontrol altına alınmıştır.

Türkiye’de, esrar kullanımı ve bulundurulması yasaktır. Ancak, esrarın tıbbi amaçlı kullanımı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar altında yapılabilmektedir.

Esrarın Geleceği

Esrar, dünyanın en popüler uyuşturucu maddelerinden biridir. Esrar kullanımı, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, esrarın gelecekte daha da fazla tartışma konusu olacağını göstermektedir.

Esrarın gelecekte yasallaşması ihtimali de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde, esrarın tıbbi ve rekreasyonel amaçlı kullanımı için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin yaygınlaşması durumunda, esrarın yasallaşmasının daha da mümkün hale gelmesi beklenmektedir.

Sonuç

Esrar, dünyanın en eski ve en popüler uyuşturucu maddelerinden biridir. Esrar, kullanıcılarda çeşitli fiziksel ve zihinsel etkilere neden olabilmektedir. Esrarın kullanımı, ülkelere göre değişen yasal düzenlemelere tabidir.


Yayımlandı

kategorisi