“Erkeğin Kadın, Kadının Da Erkek İçin Birer Elbise” Olması Sizce Ne Anlama Gelmektedir? Arkadaşlarınızla Tartışınız.

Erkek ve kadının fıtratı itibariyle birbirine uygun olacak ve birbirlerini tamamlayacak şekilde yaratıldığını ifade etmek için kullanılan bir sözdür.

İslam’dan önce kadınların hiçbir hakkı yoktu ve toplumda adam yerine koyulmuyordu. İslam ile birlikte kadınlar mirastan bile pay almaya başladı ve hak ettiği değeri gördü.


Yayımlandı

kategorisi