Elementi Kim Bulmuştur

Elementi Kim Buldu?

Elementler, doğada kendiliğinden bulunan ve başka elementlere dönüştürülemeyen maddelerdir. Dünyayı ve içindeki her şeyi oluşturan temel yapı taşlarıdır. Elementlerin keşfi, insanlığın bilim ve teknolojideki ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır.

Elementlerin İlk Keşfi

Elementlerin keşfi, tarih öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk insanlar, ateş yakmak için odun, kömür ve diğer yanıcı maddeleri kullanırken, aslında elementleri keşfetmekteydiler. Bu maddelerin her biri, farklı bir elementten oluşuyordu.

MÖ 4. yüzyılda, Yunan filozof Empedokles, elementlerin ateş, hava, su ve topraktan oluştuğunu öne sürdü. Bu teori, Orta Çağ boyunca yaygın olarak kabul edildi.

 1. yüzyılda, İtalyan kimyager Paracelsus, elementlerin daha temel maddelerden oluştuğunu öne sürdü. Bu teori, 17. yüzyılda İngiliz kimyager Robert Boyle tarafından geliştirildi. Boyle, elementlerin saf ve bölünemez olduğunu savundu.

Modern Element Keşifleri

Modern element keşifleri, 17. yüzyılda başladı. 1649 yılında, Alman kimyager Henning Brand, fosforu keşfetti. Bu, ilk kez bilimsel olarak keşfedilen elementti.

 1. yüzyılda, birçok yeni element keşfedildi. Bu elementler arasında, cıva, kurşun, cıva, oksijen, hidrojen, azot ve kükürt yer alıyordu.

 2. yüzyılda, element keşfi hızlandı. Bu dönemde keşfedilen elementler arasında, altın, gümüş, platin, uranyum, radyum ve polonyum yer alıyordu.

 3. yüzyılda, element keşfi devam etti. Bu dönemde keşfedilen elementler arasında, neon, argon, kripton, ksenon, radon, prometyum, astatin, francium, neptunium, plutonium ve americium yer alıyordu.

Elementleri Bulan Bilim insanları

Elementleri bulan bilim insanları arasında, aşağıdaki isimler öne çıkmaktadır:

 • Henning Brand (1649, fosfor)
 • Carl Wilhelm Scheele (1774, oksijen)
 • Joseph Priestley (1774, hidrojen)
 • Antoine Lavoisier (1774, azot)
 • Antoine Lavoisier (1777, kükürt)
 • Humphry Davy (1807, potasyum, sodyum, kalsiyum, baryum, stronsiyum, magnezyum ve cıva)
 • Hans Christian Ørsted (1827, alüminyum)
 • Friedrich Wöhler (1828, amonyak)
 • Joseph Louis Gay-Lussac (1809, argon)
 • John Davy (1810, helyum)
 • William Ramsay (1898, argon, kripton, ksenon ve radon)
 • Marie Curie (1898, polonyum ve radyum)
 • Ernest Rutherford (1919, radon)
 • Lise Meitner (1938, uranyumun fisyonunu keşfetti)
 • Otto Hahn (1938, uranyumun fisyonunu keşfetti)

Elementlerin Sıralanması

Elementler, atom numaralarına göre sıralanır. Atom numarası, bir atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısıdır. Atom numarası, bir elementin kimyasal özelliklerini belirler.

Elementler, atom numaralarına göre sıralanarak, periyodik tablo oluşturulmuştur. Periyodik tablo, elementlerin kimyasal özelliklerini gösteren bir tablodur.

Elementlerin Kullanım Alanları

Elementler, günlük hayatımızda ve endüstride çok çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, altın ve gümüş takı yapımında kullanılır. Demir, çelik üretiminde kullanılır. Alüminyum, ambalaj malzemesi olarak kullanılır. Silikon, elektronik devrelerde kullanılır. Lityum, pillerde kullanılır.

Elementler, insanlığın bilim ve teknolojideki ilerlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Elementlerin keşfi ve kullanımı, yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Elementlerin Geleceği

Elementlerin keşfi, devam eden bir süreçtir. Yeni elementlerin keşfedilme olasılığı her zaman vardır.

Elementlerin keşfi, insanlığın bilim ve teknolojideki ilerlemesini de etkileyecektir. Yeni elementler, yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir.


Yayımlandı

kategorisi