Elektrik Devresini Kim Buldu

Elektrik Devresini Kim Buldu?

Elektrik devresi, elektrik akımının bir noktadan diğerine akmasını sağlayan, birbiriyle bağlantılı elektrik bileşenlerinin oluşturduğu bir sistemdir. Elektrik devreleri, günümüzde hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elektrik devresinin icadı, elektrik biliminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Elektrik devrelerinin icadı, elektrik enerjisinin daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Elektrik devresinin icadı, birçok bilim insanı ve mucidin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Bu katkılardan bazıları şunlardır:

 • William Gilbert (1544-1603): İngiliz fizikçi ve astronom olan Gilbert, elektrik ve manyetizmanın temellerini atmıştır. Gilbert, elektrik yükünün iletkenler aracılığıyla aktarılabileceğini keşfetmiştir.
 • Otto von Guericke (1602-1686): Alman fizikçi olan Guericke, ilk elektrik makinesini icat etmiştir. Guericke’nin makinesi, bir cam kürenin içinde dönen bir küre tarafından üretilen statik elektrik iletken bir çubuk aracılığıyla iletiliyordu.
 • Stephen Gray (1666-1736): İngiliz fizikçi olan Gray, elektrik yükünün iletkenler aracılığıyla aktarılabileceğini kanıtlamıştır. Gray, farklı iletkenlerin elektrik iletkenliğini ölçmüştür.
 • Charles Du Fay (1698-1739): Fransız fizikçi olan Du Fay, elektrik yükünün pozitif ve negatif olmak üzere iki tür olduğunu keşfetmiştir. Du Fay’ın keşfi, elektrik yükünün doğası hakkındaki anlayışımızı değiştirmiştir.
 • Benjamin Franklin (1706-1790): Amerikalı siyasetçi, bilim insanı ve mucit olan Franklin, elektrik yükünün bir cisimden diğerine iletilebileceğini keşfetmiştir. Franklin, uçurtma deneyiyle elektrik yükünün bulutlardan toprağa iletilebileceğini göstermiştir.
 • Alessandro Volta (1745-1827): İtalyan fizikçi olan Volta, ilk pili icat etmiştir. Volta’nın pili, elektrik akımının sürekli olarak üretilmesine olanak sağlamıştır.

Bu bilim insanları ve mucitlerin katkılarıyla elektrik devresinin temelleri atılmıştır. 19. yüzyılda yapılan çalışmalarla elektrik devreleri daha da geliştirilmiştir.

Elektrik Devresinin Temel Unsurları

Elektrik devreleri, temel olarak dört unsurdan oluşur:

 • Kaynak: Elektrik devresini besleyen enerji kaynağıdır.
 • Devre elemanları: Elektrik akımının devre boyunca akmasını sağlayan elemanlardır.
 • Bağlantı elemanları: Devre elemanlarını birbirine bağlayan elemanlardır.
 • Kontaklar: Devrenin açılmasını veya kapanmasını sağlayan elemanlardır.

Elektrik Devresinin Çeşitleri

Elektrik devreleri, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Doğru akım devreleri: Doğru akımla çalışan devrelerdir.
 • Alternatif akım devreleri: Alternatif akımla çalışan devrelerdir.
 • Seriye bağlı devreler: Devre elemanlarının uçları birbiriyle seri olarak bağlanan devrelerdir.
 • Paralel bağlı devreler: Devre elemanlarının uçları birbiriyle paralel olarak bağlanan devrelerdir.
 • Karışık bağlı devreler: Devre elemanlarının bir kısmı seri, bir kısmı paralel bağlı olan devrelerdir.

Elektrik Devresinin Uygulamaları

Elektrik devreleri, günümüzde hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı uygulamalar şunlardır:

 • Aydınlatma: Ampul, floresan, LED gibi aydınlatma elemanları, elektrik devreleri kullanılarak çalışır.
 • Güç kaynağı: Elektrikli aletleri çalıştırmak için gerekli olan gücü sağlayan güç kaynakları, elektrik devreleri kullanılarak üretilir.
 • Elektronik: Bilgisayarlar, televizyonlar, cep telefonları gibi elektronik cihazlar, elektrik devreleri kullanılarak çalışır.
 • Endüstri: Fabrikalarda kullanılan makineler, elektrik devreleri kullanılarak çalışır.

Elektrik Devrelerinin Geleceği

Elektrik devreleri, günümüzde hala gelişmeye devam etmektedir. Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte elektrik devreleri daha da verimli ve güvenli hale gelecektir.

Elektrik devresinin icadı, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Elektrik devreleri, günümüzde hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Elektrik devrelerinin gelişimi


Yayımlandı

kategorisi