Elektriği Kim Buldu Vikipedi

Elektriğin Keşfi

Elektrik, doğada var olan ve günlük hayatımızın her alanında kullanılan bir enerji türüdür. Elektriğin keşfi, insanlığın teknolojik gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Elektriğin keşfi ile ilgili kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü elektrik, doğada var olan bir fenomendir ve insanlar eski çağlardan beri elektriğin bazı etkilerini gözlemlemişlerdir. Örneğin, Antik Yunan filozofu Thales, kehribar taşının tüyleri çekme özelliğini incelemiştir. Bu, elektriğin ilk gözlemlerinden biri olarak kabul edilir.

Elektriğin bilimsel olarak incelenmesi, 17. yüzyılda başlamıştır. Bu dönemde, William Gilbert, elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Gilbert, kehribar taşının tüyleri çekme özelliğini, taşın içindeki bir sıvıya bağlamıştır. Bu sıvıya, “elektrik sıvısı” adını vermiştir.

 1. yüzyılda, Benjamin Franklin, elektriğin iki tür akıştan oluştuğunu öne sürmüştür. Bu türlerden birini “pozitif”, diğerini ise “negatif” olarak adlandırmıştır. Franklin, bu iki tür akıştan birinin fazla, diğerinin eksik olması durumunda elektriğin ortaya çıktığını savunmuştur.

Franklin’in bu teorisi, elektriğin anlaşılmasında önemli bir adım olmuştur. Ancak, elektriğin temel yapısının tam olarak anlaşılması, 20. yüzyıla kadar sürmüştür.

Elektrik Akımının Keşfi

Elektrik akımı, bir iletken üzerinden yüklerin hareketidir. Elektrik akımının keşfi, elektriğin kullanımı açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Elektrik akımının ilk kez gözlemlenmesi, 1800 yılında Alessandro Volta tarafından gerçekleştirilmiştir. Volta, farklı metaller kullanarak bir pil inşa etmiştir. Bu pil, elektrik akımı üretebilmiştir.

Volta’nın buluşu, elektrik akımının üretilmesi ve depolanması konusunda önemli bir gelişme olmuştur. Bu sayede, elektrik akımının günlük hayatta kullanılması mümkün hale gelmiştir.

Elektrik Üretimi

Elektrik, çeşitli yöntemlerle üretilebilir. En yaygın elektrik üretim yöntemleri şunlardır:

 • Termik santraller: Bu santrallerde, yakıtların yanması sonucunda açığa çıkan ısı, suyun buharlaşmasına neden olur. Buhar, türbinleri döndürerek elektrik üretir.
 • Nükleer santraller: Bu santrallerde, atomların parçalanması sonucunda açığa çıkan enerji, elektrik üretmek için kullanılır.
 • Hidroelektrik santraller: Bu santrallerde, suyun potansiyel enerjisi, türbinleri döndürerek elektrik üretmek için kullanılır.
 • Güneş enerjisi santralleri: Bu santrallerde, güneş ışınlarının etkisiyle fotovoltaik hücrelerde elektrik üretilir.
 • Rüzgar enerjisi santralleri: Bu santrallerde, rüzgarın kinetik enerjisi, türbinleri döndürerek elektrik üretmek için kullanılır.

Elektrik Kullanımı

Elektrik, günlük hayatımızın her alanında kullanılan bir enerji türüdür. Elektrik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, ulaşım, iletişim ve eğlence gibi birçok alanda kullanılır.

Elektriğin Geleceği

Elektrik, insanlığın gelişimi için önemli bir enerji kaynağı olmaya devam edecektir. Elektriğin gelecekte daha da yaygın olarak kullanılması beklenmektedir.

Elektriğin Keşfi ile İlgili Önemli Kişiler

 • William Gilbert (1544-1603): Elektriğin ve manyetizmanın bilimsel olarak incelenmesine öncülük etmiştir.
 • Benjamin Franklin (1706-1790): Elektriğin iki tür akıştan oluştuğunu öne sürmüştür.
 • Alessandro Volta (1745-1827): Elektrik akımının ilk kez gözlemlenmesini sağlamıştır.
 • Michael Faraday (1791-1867): Elektromanyetik indüksiyonu keşfetmiştir.
 • Thomas Edison (1847-1931): Elektrikli aydınlatma sistemini geliştirmiştir.
 • Nikola Tesla (1856-1943): Alternatif akım sistemini geliştirmiştir.

Elektriğin Keşfinin İnsanlığa Faydaları

Elektriğin keşfi, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Elektriğin faydaları şunlardır:

 • **Elektrik, aydınlatma, ısıtma

Yayımlandı

kategorisi