Elektriği Kim Buldu Ve Hayatı

Elektriğin bulunuşu, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Elektriğin bulunabilmesi için, öncelikle elektriğin varlığının ve özelliklerinin anlaşılması gerekiyordu. Bu konudaki ilk önemli gelişmeler, Antik Yunan’da olmuştur. MÖ 6. yüzyılda Thales, cam bir çubuğun kehribarla ovulması sonucunda çubukta bir çekim kuvveti oluştuğunu gözlemlemiştir. Bu gözlem, elektriğin ilk bilimsel gözlemi olarak kabul edilir.

Elektriğin doğası hakkındaki çalışmalar, 17. yüzyılda da devam etmiştir. 1600 yılında William Gilbert, “De Magnete” adlı eserinde elektriği ve manyetizmayı incelemiştir. Gilbert, elektriğin bir tür manyetizma olduğunu ve elektriği taşıyan maddelerin “elektrik” olarak adlandırılabileceğini öne sürmüştür.

 1. yüzyılda, elektriğin doğası hakkındaki çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 1752 yılında Benjamin Franklin, bir uçurtma ve elektrik anahtarı kullanarak yıldırım kıvılcımındaki elektriği kontrol etmeyi başarmıştır. Bu deney sonucunda, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarının da elektrik yüklü oldukları ispatlanmıştır.

Franklin’in deneyinden sonra, elektriğin araştırılmasında önemli bir ivme kazanılmıştır. 1780 yılında Luigi Galvani, canlı organizmaları elektriksel olarak uyarmanın mümkün olduğunu keşfetmiştir. Galvani’nin bu keşfi, fizyoloji ve tıp alanında önemli gelişmelere yol açmıştır.

1800 yılında Alessandro Volta, ilk elektrik pilini icat etmiştir. Volta’nın icadı, elektriğin üretilmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Volta’nın icadı sayesinde, elektriğin üretilmesi ve depolanması kolaylaşmış ve elektriğin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

 1. yüzyılda, elektrik alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam etmiştir. 1831 yılında Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetmiştir. Faraday’ın bu keşfi, elektrik motorunun ve jeneratörün icadına yol açmıştır.

1879 yılında Thomas Edison, ilk pratik ampulünü icat etmiştir. Edison’ın icadı, elektriğin aydınlatmada kullanılmasına olanak sağlamıştır.

1882 yılında Nikola Tesla, ilk büyük ölçekli elektrik santralini inşa etmiştir. Tesla’nın bu icadı, elektriğin yaygın olarak kullanılmasına öncülük etmiştir.

 1. yüzyılda, elektrik alanındaki çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1900 yılında Max Planck, kuantum teorisini ortaya atmıştır. Planck’ın kuantum teorisi, elektriğin doğası hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirmiştir.

 2. yüzyılın ortalarında, transistorun ve transistörün icadıyla birlikte, elektronik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, elektriğin bilgisayarlarda ve diğer elektronik cihazlarda kullanılmasına olanak sağlamıştır.

Günümüzde, elektrik hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Elektriksiz bir dünyayı hayal etmek neredeyse imkansızdır. Elektriğin bulunuşu, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Elektriğin mucidi

Elektriğin bulunuşu, birçok bilim insanı ve mucidin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

 • Thales (MÖ 6. yüzyıl)
 • William Gilbert (1600)
 • Benjamin Franklin (1752)
 • Luigi Galvani (1780)
 • Alessandro Volta (1800)
 • Michael Faraday (1831)
 • Thomas Edison (1879)
 • Nikola Tesla (1882)

Bu isimlerden en çok bilineni Benjamin Franklin’dir. Franklin, bir uçurtma ve elektrik anahtarı kullanarak yıldırım kıvılcımındaki elektriği kontrol etmeyi başarmıştır. Bu deney sonucunda, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarının da elektrik yüklü oldukları ispatlanmıştır.

Franklin’in deneyinden sonra, elektriğin araştırılmasında önemli bir ivme kazanmıştır. Bu ivme sayesinde, Alessandro Volta ilk elektrik pilini icat etmiş, Michael Faraday elektromanyetik indüksiyonu keşfetmiş ve Thomas Edison ilk pratik ampulü icat etmiştir.

Bu buluşlar, elektriğin yaygın olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Günümüzde, elektrik hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Elektriğin bulunuşu, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Elektriğin hayatımızdaki yeri

Elektrik, hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Elektriğin hayatımızdaki yeri şu şekilde özetlenebilir


Yayımlandı

kategorisi