Ek Atama Ne Zaman Olur

Ek Atama Ne Zaman Olur?

Ek atama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ihtiyaç duyulan branşlarda ve illerde, yapılan ikinci bir atama türüdür. Ek atama, ilk atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir.

Ek Atama Neden Yapılır?

Ek atama, aşağıdaki nedenlerle yapılabilir:

 • İlk atama sürecinde bazı branşlarda veya illerde ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının karşılanamaması
 • İlk atama sürecinde atanan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle göreve başlayamaması
 • Yeni açılan okullarda öğretmen ihtiyacının doğması
 • Öğretmenlerin emekli olması, istifa etmesi veya başka nedenlerle görevden ayrılması

Ek Atama Nasıl Yapılır?

Ek atama, ilk atama ile aynı şekilde yapılır. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Başvurular, ilk atama başvuruları ile aynı kriterlere göre değerlendirilir.

Ek Atama Takvimi

Ek atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanır. 2023 yılı için ek atama takvimi henüz açıklanmamıştır. Ancak, önceki yıllara bakıldığında, ek atama takviminin genellikle ilk atama takviminin ardından açıklandığı görülmektedir.

Ek Atama Kontenjanları

Ek atama kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Kontenjanlar, ihtiyaç duyulan branşlar ve illere göre belirlenir.

Ek Atama Puanları

Ek atama puanları, ilk atama puanları ile aynı şekilde hesaplanır. Puan hesaplamasında, aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • KPSS puanı
 • Alan sınavı puanı
 • Yabancı dil puanı

Ek Atama Sonuçları

Ek atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanır. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adaylar, sonuçlara itiraz edebilirler.

Ek Atama Bekleyen Öğretmenler İçin Tavsiyeler

 • Ek atama için başvuru yapmak için gerekli olan belgeleri zamanında hazırlayın.
 • KPSS puanınızı ve alan sınavı puanınızı yükseltmek için çalışmayı sürdürün.
 • Yabancı dil puanınızı yükseltmek için kurslara katılın.
 • Ek atama ile ilgili haberleri yakından takip edin.

2023 Ek Atama İçin Tahminler

2023 yılı için ek atama yapılıp yapılmayacağı henüz kesin olarak belli değildir. Ancak, önceki yıllara bakıldığında, her yıl ek atama yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle, 2023 yılı için de ek atama yapılması muhtemeldir.

Ek atama yapılacağı takdirde, kontenjanların önceki yıllara göre artması beklenmektedir. Bu nedenle, ek atama için başvuru yapan öğretmen adaylarının şansının daha yüksek olması beklenmektedir.

Ek atama için başvuru yapacak adayların, yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu sayede, ek atama için daha iyi bir konuma gelebilirler.


Yayımlandı

kategorisi