Ek Atama 2021

2021 Ek Atama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 yılında toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Bu atamalardan 15 bini Eylül ayında, 5 bini ise Kasım ayında yapıldı.

Eylül Atama

Eylül ayında yapılan 15 bin atama için başvurular, 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alındı. Sözlü sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Atama sonuçları, 17 Aralık 2021 tarihinde MEB’in internet sitesinden açıklandı. Atamalarda, en yüksek taban puan 108,000 olarak belirlendi.

Eylül ayında yapılan atamalarda, en çok atama alan branşlar sırasıyla şu şekilde oldu:

 • İlköğretim Matematik
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kasım Atama

Kasım ayında yapılan 5 bin atama için başvurular, 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı. Sözlü sınavlar ise 2-16 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Atama sonuçları, 17 Aralık 2021 tarihinde MEB’in internet sitesinden açıklandı. Atamalarda, en yüksek taban puan 107,000 olarak belirlendi.

Kasım ayında yapılan atamalarda, en çok atama alan branşlar sırasıyla şu şekilde oldu:

 • İlköğretim Matematik
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Atama Süreci

Atama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1. Ön Başvuru: Adaylar, MEB’in internet sitesinden ön başvurularını yaparlar.
 2. Sözlü Sınav: Ön başvuruda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınırlar.
 3. Atama Sonuçları: Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, MEB tarafından atamaya hak kazanırlar.

Atama Başvuru Şartları

Atama başvurusunda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Lise Mezunları için KPSSP94, Önlisans Mezunları için KPSSP93, Lisans Mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim mezunları için 2020 veya 2021 KPSS’ye, önlisans mezunları için 2020 veya 2021 KPSS’ye, lisans mezunları için 2020, 2021 veya 2022 KPSS’ye katılmış olmak.
 • Başvuru yapacağı alan için belirlenen özel şartları taşımak.

Atama Sonuçlarına İtiraz

Atama sonuçlarına itirazlar, 18-22 Aralık 2021 tarihleri arasında MEB’e yapılmalıdır. İtirazlar, MEB tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Ek Atamaların Önemi

Ek atamalar, eğitimde yaşanan öğretmen açığının giderilmesine önemli katkı sağlamaktadır. 2021 yılında yapılan ek atamalarda, ülke genelinde 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir. Bu atamalar sayesinde, özellikle kırsal kesimlerde ve ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen açığı azalmıştır.

Ek atamaların, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkısı bulunmaktadır. 2021 yılında yapılan ek atamalarda, özellikle kız öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda da atama yapılmıştır. Bu sayede, kız öğrencilerin eğitime erişimi kolaylaştırılmıştır.

Sonuç

MEB, 2021 yılında yaptığı ek atamalarla, eğitimde yaşanan öğretmen açığının giderilmesine önemli katkı sağlamıştır. Ek atamaların, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkısı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi