Egm Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

EGM Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarının atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen bir yönetmeliktir. 26 Şubat 2023 tarihli ve 7281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik, önceki yönetmelikte yer alan bazı değişiklikleri de içermektedir.

Yönetmeliğin Amacı

Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanacak personelin niteliklerini, atanacağı kadroyu, atanma şeklini, atanma sırasını, atanma süresini, yer değiştirme esaslarını, yer değiştirmelerde dikkate alınacak hususları, atama işlemlerinin yürütülmesini ve atamalara ilişkin itirazları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı

Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları hakkında uygulanır. Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Teşkilatında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru, Polis Memuru ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi rütbelerinde görev yapanları kapsar.

Yönetmeliğin Temel İlkeleri

Yönetmelik, atama ve yer değiştirme işlemlerinde aşağıdaki temel ilkeleri benimsemektedir:

 • Eşitlik ilkesi: Atama ve yer değiştirme işlemlerinde, personelin liyakati, hizmet süresi, kıdemi, eğitim durumu, sağlık durumu ve ailevi durumu gibi hususlar dikkate alınır.
 • Yetkinlik ilkesi: Atama ve yer değiştirme işlemlerinde, personelin atanacağı kadro için gerekli olan niteliklere sahip olması esastır.
 • Dengeli dağılım ilkesi: Atama ve yer değiştirme işlemlerinde, personelin ülke geneline dengeli bir şekilde dağıtılması amaçlanır.

Yönetmelikte Yer Alan Atama Türleri

Yönetmelikte yer alan atama türleri şunlardır:

 • İlk atama: Emniyet Teşkilatı kadrolarına ilk defa atanmayı ifade eder.
 • Açıktan atama: Emniyet Teşkilatı kadrolarına açıktan sınav yoluyla atanmayı ifade eder.
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği atama: Emniyet Teşkilatı kadrolarına görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yoluyla atanmayı ifade eder.
 • Terfi atama: Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin daha üst rütbeye atanmasını ifade eder.
 • Mazeret atama: Personelin mazeretlerini belgelendirmesi halinde, atandığı kadrodan farklı bir kadroya atanmasını ifade eder.
 • Zorunlu yer değiştirme atama: Personelin görev yaptığı bölgedeki hizmet süresini doldurması halinde, başka bir bölgeye atanmasını ifade eder.

Yönetmelikte Yer Alan Yer Değiştirme Esasları

Yönetmelikte yer alan yer değiştirme esasları şunlardır:

 • Yer değiştirmeler, ihtiyaç ve personel durumu dikkate alınarak yapılır.
 • Yer değiştirmelerde, personelin liyakati, hizmet süresi, kıdemi, eğitim durumu, sağlık durumu ve ailevi durumu gibi hususlar dikkate alınır.
 • Personelin atanacağı kadro, personelin hizmet süresi, kıdemi ve eğitim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.
 • Personelin atanacağı yer, personelin ailevi durumu ve tercihleri dikkate alınarak belirlenir.

Yönetmelikte Yer Alan Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinin Yürütülmesi

Atama ve yer değiştirme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Atama ve yer değiştirme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yönetmelikte Yer Alan Atama ve Yer Değiştirmelere İlişkin İtirazlar

Atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin itirazlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü, itirazı inceleyerek karara bağlar.

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

26 Şubat 2023 tarihli ve 7281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • 1. Bölge (Batı) illerinde zorunlu görev süresini doldurduktan sonra uygulanan rotasyon (zorunlu yer değişikliği) uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle, 1. Bölge (Batı) illerinde görev yapan personel, isterse bulunduğu yerde kalabilir veya başka bir yere tayin olabilir.
 • **2. Bölge (Doğu)

Yayımlandı

kategorisi