Edebiyat Öğretmenliği Atama Puanları

Eczane Hizmetleri Atama Puanları

Eczane Hizmetleri bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nda (SHMYO) ön lisans düzeyinde eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişilere “Eczane Teknikeri” unvanı verilir. Eczane Teknikerleri, eczacıların yardımcısı olarak çalışır ve eczanede yürütülen tüm hizmetleri yerine getirirler.

Eczane Teknikerleri, eczanede yürütülen tüm idari, mali ve teknik işleri yerine getirirler. Bu işlerin bazıları şunlardır:

 • İlaç ve tıbbi malzemelerin depolanması, dağıtımı ve takibi
 • İlaçların hazırlanması ve etiketlenmesi
 • Eczane kayıtlarının tutulması
 • Müşterilere ilaç danışmanlığı yapılması

Eczane Teknikerleri, kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Kamuda çalışmak isteyen Eczane Teknikerleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan KPSS sınavına girmek zorundadır.

2023 Eczane Hizmetleri Atama Puanları

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılında yapılan 42.500 kişilik sağlık personeli alımının ilk etabında, Eczane Hizmetleri bölümü için 122 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlardan 82.030 KPSS puanı ile 122 kişi atandı.

En yüksek Eczane Hizmetleri atama puanı 89.022 ile Konya Şehir Hastanesi’ne, en düşük atama puanı ise 79.773 ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne oldu.

Eczane Hizmetleri Atama Puanlarının Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Eczane Hizmetleri atama puanlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

 • KPSS sınavına giren aday sayısı
 • Açılan kontenjan sayısı
 • Adayların KPSS puanları

KPSS sınavına giren aday sayısı arttıkça, atama puanları yükselir. Bunun nedeni, aynı kontenjan sayısı için daha fazla aday başvurduğundan, atama puanlarının yüksek olması gerekir.

Açılan kontenjan sayısı azaldıkça, atama puanları da yükselir. Bunun nedeni, aynı aday sayısı için daha az kontenjan olduğu için, atama puanlarının yüksek olması gerekir.

Adayların KPSS puanları arttıkça, atama puanları da düşer. Bunun nedeni, daha yüksek puan alan adayların daha fazla kontenjana yerleşmesidir.

Eczane Hizmetleri Atama Puanlarını Yükseltmek için Yapılması Gerekenler

Eczane Hizmetleri atama puanlarını yükseltmek için yapılması gerekenler şunlardır:

 • KPSS sınavına iyi bir şekilde hazırlanmak
 • Yüksek puan almak için gerekli olan konuları iyi çalışmak
 • KPSS sınavına düzenli olarak çalışmak

Eczane Hizmetleri bölümü mezunlarının, KPSS sınavına iyi bir şekilde hazırlanarak, yüksek puan alması, kamuda iş bulma şanslarını önemli ölçüde artırır.

Eczane Hizmetleri Atama Puanlarını Etkileyen Diğer Faktörler

Eczane Hizmetleri atama puanlarını etkileyen diğer faktörler şunlardır:

 • Bölgesel farklılıklar
 • İl ve ilçeler arası farklılıklar
 • Özel sektörde iş bulma şansı

Bölgesel farklılıklar, atama puanlarını etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin, büyük şehirlerde iş bulma şansı daha fazla olduğu için, atama puanları daha düşüktür.

İl ve ilçeler arası farklılıklar da atama puanlarını etkileyebilir. Örneğin, büyük şehirlerde bulunan hastanelerde iş bulma şansı daha fazla olduğu için, atama puanları daha düşüktür.

Özel sektörde iş bulma şansı da atama puanlarını etkileyebilir. Örneğin, özel sektörde iş bulma şansı daha fazla olduğu için, atama puanları daha düşüktür.

Sonuç

Eczane Hizmetleri bölümü, sağlık alanında önemli bir yere sahiptir. Eczane Teknikerleri, eczacıların yardımcısı olarak çalışarak, eczanede yürütülen tüm hizmetleri yerine getirirler.

Eczane Hizmetleri bölümü mezunlarının, kamuda iş bulmak için KPSS sınavına girmesi gerekir. KPSS sınavına iyi bir şekilde hazırlanarak, yüksek puan almak, kamuda iş bulma şanslarını önemli ölçüde artırır.

Eczane Hizmetleri atama puanları, KPSS sınavına giren aday sayısı, açılan kontenjan sayısı ve adayların KPSS puanları gibi faktörler tarafından belirlenir. Bu faktörler, atama puanlarını etkileyebilir.


Yayımlandı

kategorisi