Eczacılık Atama

Eczacılık Atama

Eczacılık, sağlık alanındaki en önemli mesleklerden biridir. Eczacılar, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde, dağıtımında ve kullanımında önemli rol oynarlar. Eczacılık mesleğinin Türkiye’deki en önemli sorunlarından biri, atama sorunudur.

Eczacılık atama, eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi için yapılan bir işlemdir. Atama, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir kura sistemiyle gerçekleştirilir. Kuraya katılmak için eczacıların, eczacılık diplomasına sahip olmaları ve ilgili sınavda başarılı olmaları gerekir.

Eczacılık atama kuraları, genellikle her yıl üç kez yapılır. Kuraların ilkinde, ilk defa atama hakkı elde eden eczacılar için yer seçimi yapılır. İkincisinde, devlet hizmet yükümlüsü olan eczacılar için yer seçimi yapılır. Üçüncüsünde ise, devlet hizmet yükümlüsü olan eczacıların mazeretleri için yer seçimi yapılır.

Eczacılık atama kuraları, eczacılar için oldukça rekabetçi bir süreçtir. Her yıl binlerce eczacı kuraya katılır ve sadece bir kısmı atanabilir. Bu durum, eczacılık mesleğinin geleceğini tehdit eden bir sorun haline gelmiştir.

Eczacılık Atama Kuralarının İşleyişi

Eczacılık atama kuraları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kuralara katılmak için eczacıların, eczacılık diplomasına sahip olmaları ve ilgili sınavda başarılı olmaları gerekir.

Kura başvuruları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Başvurular, kuranın yapılacağı tarihten en az 15 gün önce başlar ve en geç 10 gün önce sona erer.

Kura, noter huzurunda gerçekleştirilir. Kuraya katılan eczacılar, bilgisayar ortamında çekilen kura sonucunda bir görev yerine atanırlar.

Eczacılık Atama Sonuçları

Eczacılık atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanır. Sonuçlar, kuranın yapıldığı tarihten en geç 15 gün sonra açıklanır.

Sonuçları öğrenen eczacılar, atandıkları görev yerine en geç 1 ay içinde başlamak zorundadır.

Eczacılık Atama Sonuçları ve Yer Seçimi

Eczacılık atama sonuçları, eczacılar için oldukça önemli bir süreçtir. Atama sonuçları, eczacıların gelecekteki kariyerlerini belirleyen önemli bir faktördür.

Eczacılık atama sonuçlarında, eczacıların öncelikle tercih ettikleri görev yerleri dikkate alınır. Eczacıların tercih ettikleri görev yerlerinde boş kontenjan yoksa, eczacılar kura ile diğer görev yerlerine atanırlar.

Eczacılar, kura sonucunda atandıkları görev yerlerini değiştirmek için mazeret bildirebilirler. Mazeret bildiren eczacılar, yeniden kuraya katılır ve bu kura sonucunda yeni bir görev yerine atanabilirler.

Eczacılık Atama Sorunları

Eczacılık atama, eczacılar için oldukça önemli bir sorundur. Her yıl binlerce eczacı kuraya katılır ve sadece bir kısmı atanabilir. Bu durum, eczacılık mesleğinin geleceğini tehdit eden bir sorun haline gelmiştir.

Eczacılık atama sorunlarının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Eczacılık mezunlarının sayısının fazla olması
  • Kamuda eczacı istihdamının yetersiz olması
  • Kamuda eczacı istihdamında liyakat sisteminin olmaması

Eczacılık atama sorunlarının çözümü için, aşağıdaki önlemlerin alınması gerekmektedir:

  • Eczacılık mezunlarının sayısının azaltılması
  • Kamuda eczacı istihdamının artırılması
  • Kamuda eczacı istihdamında liyakat sisteminin uygulanması

Eczacılık Atama ve Gelecek

Eczacılık atama sorunu, eczacılık mesleğinin geleceğini tehdit eden önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümü için, ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Eczacılık atama sorununun çözümü ile birlikte, eczacılık mesleğinin geleceği daha parlak olacaktır. Eczacılık mesleği, toplum sağlığı için oldukça önemli bir meslektir. Bu mesleğin geleceğinin daha iyi olması için, eczacılık atama sorununun çözümü gerekmektedir.

Eczacılık Atama İçin Öneriler

Eczacılık atama kuralarına katılmak isteyen eczacılara aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

  • Tercihlerinizi yaparken, öncelikle kendi ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize uygun görev yerlerini tercih edin.
  • Kura sonucunda atandığınız görev yerini değiştirmek için mazeret bildirmeyi unutmayın.
  • Eczacılık atamalarıyla ilgili

Yayımlandı

kategorisi