E Fatura Reddetme

E-Fatura Reddetme Nedir?

E-fatura, elektronik ortamda düzenlenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanan faturalara verilen addır. E-faturalar, kağıt faturaların yerini alan ve hem alıcılar hem de satıcılar için birçok avantaj sağlayan bir sistemdir.

E-fatura reddetme, bir e-faturanın alıcı tarafından kabul edilmemesi veya iptali talebinde bulunulması anlamına gelir. E-fatura reddetme işlemi, e-fatura sistemine kayıtlı olan alıcı veya satıcı tarafından yapılabilir.

E-Fatura Reddetme Nedenleri

E-fatura reddetme işleminin çeşitli nedenleri olabilir. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Faturanın içeriğinin hatalı veya eksik olması
 • Faturanın yanlış tarih veya numara ile düzenlenmesi
 • Faturanın bedelinin ödenmemesi
 • Faturanın mal veya hizmet teslimine ilişkin olmaması

E-Fatura Reddetme Süreci

E-fatura reddetme işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan E-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden yapılır. Portala giriş için, e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcının mali mühür veya e-imzası gerekir.

E-fatura reddetme işlemi için izlenecek adımlar şu şekildedir:

 1. E-Fatura İptal/İtiraz Portalı’na giriş yapın.
 2. “Fatura İptal Talebi Oluştur” sekmesine tıklayın.
 3. Fatura numarasını ve fatura tutarını girin.
 4. Reddetme gerekçenizi belirtin.
 5. Mali mühür veya e-imzanızla fatura iptal talebini imzalayın.

Fatura iptal talebi, GİB tarafından incelenir ve uygun bulunması durumunda fatura iptal edilir. Fatura iptal edildiğinde, satıcıya ve alıcıya bir bildirim gönderilir.

E-Fatura Reddetme Sonucunda Ne Olur?

E-fatura reddetme işleminin sonucunda fatura iptal edilir. İptal edilen fatura, muhasebe kayıtlarından silinir ve vergi matrahından düşülmez.

Fatura iptal edildiğinde, satıcının alıcının ödediği tutarı iade etmesi gerekir. Satıcı, iade işlemini nakit, banka havalesi veya EFT yoluyla yapabilir.

E-Fatura Reddetme İşleminin Hukuki Boyutu

E-fatura reddetme işlemi, Türk Ticaret Kanunu’nun 21 inci maddesine göre düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, faturayı düzenleyen kişi, faturanın içeriğinde hata veya eksiklik olması durumunda faturayı iptal edebilir.

Faturayı alan kişi de, faturanın içeriğinde hata veya eksiklik olması durumunda faturayı reddetme hakkına sahiptir. Ancak, faturanın içeriğinde hata veya eksiklik olmaması durumunda faturanın reddedilmesi hukuken mümkün değildir.

E-Fatura Reddetme İşleminin Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-fatura reddetme işleminin bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu noktalardan bazıları şunlardır:

 • Fatura reddetme talebinin geçerli olması için, fatura numarasının ve fatura tutarının doğru girilmesi gerekir.
 • Reddetme gerekçesinin açık ve net olması gerekir.
 • Fatura reddetme talebinin mali mühür veya e-imza ile imzalanması gerekir.

E-fatura reddetme işleminin doğru ve zamanında yapılması, yasal sorumlulukların yerine getirilmesini ve muhasebe kayıtlarının doğru tutulmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi