E Fatura Mükellefine E Arşiv Fatura Kesilmesi Cezası

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezası

e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan ve elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. e-Fatura mükellefleri, mal veya hizmet satışı yaptıkları diğer e-Fatura mükelleflerine e-Fatura kesmek zorundadır. Ancak, e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv faturası kesilmesinin de mümkün olduğu bilinmektedir. Peki, e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi halinde ne gibi bir ceza uygulanır?

e-Fatura Mükellefi Nedir?

e-Fatura mükellefi, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve e-Fatura düzenlemek zorunda olan gerçek veya tüzel kişidir. e-Fatura mükellefleri, mal veya hizmet satışı yaptıkları diğer e-Fatura mükelleflerine e-Fatura kesmek zorundadır.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, e-Fatura’nın GİB tarafından belirlenen şartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan, saklanan ve gerektiğinde ibraz edilebilen belgedir. e-Arşiv faturası, kağıt faturanın yerini tutmaktadır.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Nedir?

e-Fatura mükellefi olan bir kişinin, diğer bir e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesmesidir.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezası

e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 353. maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası uygulanır. Buna göre, 2023 yılında her bir e-Arşiv fatura için 2.200 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezasının Uygulama Şekli

e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi cezasının uygulanması için, GİB tarafından yapılan denetimde bu durumun tespit edilmesi gerekir. Denetimin sonucunda, e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesildiği tespit edilirse, ilgili mükellefe 2.200 TL’lik ceza uygulanır.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezasını Önlemek için Neler Yapılabilir?

e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi cezasını önlemek için, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

  • e-Fatura mükelleflerine e-Fatura kesilmelidir.
  • e-Arşiv faturası kesilmesi gereken durumlarda, e-Arşiv faturası kesilmelidir.
  • e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesi gerekir.
  • e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının zamanında ve doğru olarak kayıt altına alınması gerekir.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezasının Vergi Mükelleflerine Etkisi

e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi cezası, vergi mükellefleri için ciddi bir mali yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesi ve zamanında ve doğru olarak kayıt altına alınmasına dikkat etmek gerekir.

Sonuç olarak, e-Fatura mükellefine e-Arşiv fatura kesilmesi halinde, 2023 yılında her bir e-Arşiv fatura için 2.200 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın uygulanması, vergi mükellefleri için ciddi bir mali yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesi ve zamanında ve doğru olarak kayıt altına alınmasına dikkat etmek gerekir.


Yayımlandı

kategorisi