E Fatura Irsaliye Yerine Geçer Mi

E-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan ve elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. E-faturalar, kağıt faturalara göre birçok avantaja sahiptir. Örneğin, e-faturalar daha hızlı ve güvenlidir, saklanması ve muhafazası daha kolaydır ve vergisel açıdan daha avantajlıdır.

E-faturalar, satıcı tarafından düzenlendikten sonra alıcıya iletilir. Ancak, bazı durumlarda e-faturanın iptali gerekebilir. Örneğin, faturada hata olması, faturanın iptal edilmesi gereken bir mal veya hizmetin iade edilmesi gibi durumlarda e-faturanın iptali yapılabilir.

E-faturanın iptali için iki farklı yol vardır:

 • Alıcı tarafından KEP sistemi üzerinden satıcıya fatura iptal talebi gönderilmesi.
 • Satıcı tarafından e-fatura iptal portalı üzerinden faturanın iptal edilmesi.

Alıcı Tarafından E-Fatura İptali

Alıcı tarafından e-faturanın iptali için, faturayı gönderen satıcının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine fatura iptal talebi gönderilmesi gerekir. Fatura iptal talebinde, fatura numarası, fatura tutarı ve faturanın iptal nedeni belirtilmelidir.

Alıcı tarafından e-faturanın iptali için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Fatura iptal talebinin yazılacağı bir belge hazırlanır.
 2. Fatura iptal talebinde, fatura numarası, fatura tutarı ve faturanın iptal nedeni belirtilir.
 3. Fatura iptal talebi KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden satıcıya gönderilir.

Satıcı Tarafından E-Fatura İptali

Satıcı tarafından e-faturanın iptali için, e-fatura iptal portalı üzerinden faturanın iptal edilmesi gerekir. E-fatura iptal portalına, GİB’in web sitesinden ulaşılabilir.

Satıcı tarafından e-faturanın iptali için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. GİB’in web sitesine girilir.
 2. E-fatura iptal portalına giriş yapılır.
 3. Fatura iptal talebi oluşturulur.
 4. Fatura iptal talebi imzalanıp gönderilir.

E-Fatura İptal Süresi

E-faturanın iptali için yasal bir süre sınırı yoktur. Ancak, faturanın düzenlenmesinden sonra 10 yıl içinde iptal edilmesi gerekir.

E-Fatura İptalinin Vergisel Sonuçları

E-faturanın iptali, vergisel açıdan bazı sonuçlara yol açabilir. Örneğin, e-faturanın iptali durumunda, faturada yer alan KDV ve diğer vergiler iade edilebilir.

E-Fatura İptalinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-faturanın iptali sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Fatura iptal talebinin satıcıya KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden gönderilmesi gerekir.
 • Fatura iptal talebinde, fatura numarası, fatura tutarı ve faturanın iptal nedeni belirtilmelidir.
 • Fatura iptal talebinin yasal süresi içerisinde (10 yıl) yapılması gerekir.

Sonuç

E-faturalar, kağıt faturalara göre birçok avantaja sahiptir. Ancak, bazı durumlarda e-faturanın iptali gerekebilir. E-faturanın iptali için iki farklı yol vardır: alıcı tarafından KEP sistemi üzerinden satıcıya fatura iptal talebi gönderilmesi veya satıcı tarafından e-fatura iptal portalı üzerinden faturanın iptal edilmesi. E-faturanın iptali sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.


Yayımlandı

kategorisi