E Fatura Geçme Zorunluluğu 2022

2022 e-Fatura Geçiş Zorunluluğu

e-Fatura, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 3167 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren, elektronik ortamda düzenlenen faturadır. e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir ve kanunen zorunlu olarak kullanılması gereken durumlarda kağıt fatura yerine kullanılabilir.

e-Fatura uygulaması, 2010 yılından itibaren bazı mükellef grupları için zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2022 yılı itibarıyla e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmesi gereken mükellef grupları ve geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler: 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’ya geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden e-ticaret işletmeleri: 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’ya geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten mükellefler: 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’ya geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ve internet ortamında ilan yayınlayan firmalar: 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’ya geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • 2022 yılında faaliyete başlayan mükellefler: Faaliyete başladıkları ayı takip eden 3 ay içinde e-Fatura’ya geçiş yapmaları gerekmektedir.

e-Fatura uygulamasına geçilmesi halinde, mükellefler kağıt fatura düzenlemekten vazgeçmek zorundadır. Ancak, kağıt faturanın zorunlu olarak kullanılması gereken durumlarda, e-Fatura’ya ek olarak kağıt fatura da düzenlenebilir.

e-Fatura Geçiş Zorunluluğunun Avantajları

e-Fatura uygulamasının zorunlu hale getirilmesinin temel amacı, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve vergisel işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. e-Fatura uygulamasının mükellefler açısından sağladığı avantajlar ise aşağıdaki gibidir:

 • İş süreçlerinde verimlilik artışı: e-Fatura uygulaması, fatura düzenleme, gönderme ve saklama işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağladığı için, bu işlemlerin zaman ve iş gücü maliyetini azaltmaktadır.
 • Vergisel risklerin azalması: e-Fatura uygulaması, faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesini ve raporlanmasını zorunlu hale getirdiği için, vergisel risklerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.
 • İletişim ve işbirliğinin kolaylaşması: e-Fatura uygulaması, faturaların elektronik ortamda iletilmesini sağladığı için, fatura ile ilgili iletişim ve işbirliğinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

e-Fatura Geçiş Zorunluluğunun Sonuçları

e-Fatura uygulamasının zorunlu hale getirilmesinin, vergi sisteminin etkinliğinin artırılması ve kayıt dışı ekonominin azaltılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilmektedir. e-Fatura uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergisel işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi gibi hedeflere ulaşılması beklenmektedir.

e-Fatura Geçiş Süreci

e-Fatura uygulamasına geçmek isteyen mükellefler, öncelikle e-Fatura mükellefiyeti başvurusu yapmalıdır. Başvuru, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-Belge Portalı üzerinden yapılabilmektedir.

e-Fatura mükellefiyeti başvurusu kabul edilen mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 1. e-Fatura uygulaması için gerekli altyapıyı oluşturmak: Bu kapsamda, e-Fatura gönderme ve alma altyapısına sahip bir yazılım veya bulut hizmeti satın almak gerekmektedir.
 2. e-Fatura uygulamasına uyum sağlamak: e-Fatura uygulamasına uyum sağlamak için, e-Fatura düzenleme, gönderme ve alma süreçlerini yönetmek için gerekli eğitimleri almak gerekmektedir.
 3. e-Fatura uygulamasına geçmek: e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak için, GİB’in e-Belge Portalı üzerinden gerekli işlemleri yapmak gerekmektedir.

e-Fatura uygulamasına geçiş süreci hakkında daha fazla bilgi almak için, GİB’in e-Belge Portalı’nı ziyaret edebilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi