E Arşiv Ile E Fatura Arasındaki Fark

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

E-Arşiv ve E-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen ve işletmelerin fatura işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler, işletmelerin kağıt fatura kullanımını azaltarak maliyetlerini düşürmelerine, zamandan tasarruf etmelerine ve iş süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur.

E-Arşiv ve E-Fatura arasındaki temel farklar şunlardır:

  • Hedef kitle: E-Arşiv fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlara düzenlenen faturalardır. E-Fatura ise, e-Fatura sistemine kayıtlı olan tüm kişi ve kuruluşlara düzenlenebilir.
  • Düzenleme ve gönderim: E-Arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-Arşiv portalı üzerinden düzenlenir ve gönderilir. E-Fatura ise, GİB’in e-Fatura portalı üzerinden veya özel entegratör aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir.
  • Format: E-Arşiv faturada format zorunluluğu yoktur. Ancak, istenirse UBL-TR formatı kullanılabilir. E-Fatura’da ise format zorunludur ve UBL-TR formatı kullanılmalıdır.
  • İmza: E-Arşiv faturada imza zorunluluğu yoktur. Ancak, mali mühür ile imzalanabilir. E-Fatura ise, mali mühür ile imzalanması zorunludur.
  • Saklanma: E-Arşiv faturalar, GİB tarafından 10 yıl süreyle saklanır. E-Faturalar ise, işletmeler tarafından 10 yıl süreyle saklanır.

E-Arşiv Fatura

E-Arşiv fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlara düzenlenen faturalardır. E-Arşiv faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-Arşiv portalı üzerinden düzenlenir ve gönderilir.

E-Arşiv fatura düzenlemek için öncelikle GİB’in e-Arşiv portalına üye olmak gerekir. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, fatura bilgileri portala girilir ve fatura düzenlenir. E-Arşiv faturalar, alıcının e-posta adresine veya GİB’in e-Arşiv portalı üzerinden gönderilebilir.

E-Arşiv faturalarda format zorunluluğu yoktur. Ancak, istenirse UBL-TR formatı kullanılabilir. E-Arşiv faturalarda imza zorunluluğu yoktur. Ancak, mali mühür ile imzalanabilir.

E-Arşiv faturalar, GİB tarafından 10 yıl süreyle saklanır. İşletmelerin, e-Arşiv faturaları kendileri de saklamaları gerekir.

E-Fatura

E-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olan tüm kişi ve kuruluşlara düzenlenen faturalardır. E-Faturalar, GİB’in e-Fatura portalı üzerinden veya özel entegratör aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir.

E-Fatura düzenlemek için öncelikle GİB’in e-Fatura portalına üye olmak gerekir. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, fatura bilgileri portala girilir ve fatura düzenlenir. E-Faturalar, alıcının e-posta adresine veya GİB’in e-Fatura portalı üzerinden gönderilebilir.

E-Faturalarda format zorunludur ve UBL-TR formatı kullanılmalıdır. E-Faturalarda imza zorunludur ve mali mühür ile imzalanması gerekir.

E-Faturalar, işletmeler tarafından 10 yıl süreyle saklanır.

E-Arşiv ve E-Faturanın Avantajları

E-Arşiv ve E-Fatura, işletmelere birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şunlardır:

  • Kağıt fatura kullanımını azaltarak maliyetleri düşürür.
  • Zamandan tasarruf sağlar.
  • İş süreçlerini hızlandırır.
  • Faturaların güvenli bir şekilde saklanmasına yardımcı olur.

E-Arşiv ve E-Fatura Zorunluluğu

E-Arşiv ve E-Fatura zorunluluğu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı itibarıyla, aşağıdaki işletmelerin e-Fatura veya e-Arşiv fatura kullanması zorunludur:

  • **Ciroları 10 milyon TL’nin üzerinde olan ve/veya brüt satış hasılatı 20 milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler

Yayımlandı

kategorisi