E Arşiv Geriye Dönük Fatura Kesilir Mi

E-Arşiv Geriye Dönük Fatura Kesilir Mi?

E-arşiv fatura, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında, vergi mükelleflerinin mal veya hizmet satışlarını belgelendirmek amacıyla elektronik ortamda düzenledikleri faturalardır. E-arşiv faturaların, matbu faturalarda olduğu gibi, malın teslimi veya hizmetin ifası anında düzenlenmesi gerekir. Ancak, bazı durumlarda geriye dönük e-arşiv fatura kesilmesi gerekebilir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesme Şartları

Geriye dönük e-arşiv fatura kesebilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • Faturanın düzenlenmesi gereken tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde kesilmesi gerekir. Örneğin, malın teslimi veya hizmetin ifası 10 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmişse, fatura en geç 17 Ocak 2024 tarihine kadar düzenlenebilir.
  • Faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasından sonra düzenlenen diğer faturalarla çelişmemesi gerekir. Örneğin, aynı mal veya hizmet için daha önce fatura düzenlenmişse, geriye dönük fatura bu faturayla uyumlu olmalıdır.
  • Faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz içermesi gerekir.

Geriye Dönük E-Arşiv Faturanın Hukuki Niteliği

Geriye dönük e-arşiv faturalar, VUK’un 231. maddesinde yer alan fatura düzenleme süresi şartını sağladığı sürece geçerlidir. Ancak, bu faturaların hukuken geçersiz olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre, faturanın düzenlenmesi gereken tarihten sonra kesilmesi, faturayı geçersiz kılar.

Geriye Dönük E-Arşiv Faturanın Vergisel Sorumlulukları

Geriye dönük e-arşiv faturalar, vergisel açıdan normal e-arşiv faturalarla aynı işlemlere tabidir. Bu faturalar, vergiye tabi işlemlere ilişkin olup, fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanıp, beyan edilmesi gerekir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesmenin Faydaları

Geriye dönük e-arşiv fatura kesmenin bazı faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır:

  • Fatura düzenleme süresini kaçıran mükellefler, bu faturaları geriye dönük olarak keserek vergisel sorumluluklarını yerine getirebilirler.
  • Faturanın düzenlenmesi gereken tarihten sonra ortaya çıkan bazı durumlarda, geriye dönük fatura kesilmesi gerekebilir. Örneğin, malın teslimi veya hizmetin ifası sırasında faturanın kaybedilmesi veya yok olması durumunda, geriye dönük fatura kesilebilir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesmenin Riskleri

Geriye dönük e-arşiv fatura kesmenin bazı riskleri de bulunmaktadır. Bu riskler şunlardır:

  • Geriye dönük faturanın hukuken geçersiz olması durumunda, mükellefler vergisel sorumluluklardan kaçamazlar.
  • Geriye dönük faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz içermemesi durumunda, mükellefler vergisel cezalara maruz kalabilirler.

Sonuç

Geriye dönük e-arşiv fatura kesmek, bazı durumlarda gerekli olabilir. Ancak, bu faturaların kesilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekir. Geriye dönük e-arşiv fatura kesmenin hukuki ve vergisel riskleri de bilinmelidir.


Yayımlandı

kategorisi