E Arşiv Fatura Ne Demek

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, kağıt ortamda düzenlenmesi zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır.

e-Arşiv fatura, e-fatura uygulamasının bir türüdür. e-Fatura, kağıt ortamda düzenlenmesi zorunlu olan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesini sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv faturadan farklı olarak, e-fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından düzenlenebilir ve gönderilebilir.

e-Arşiv Faturanın Amacı

e-Arşiv fatura uygulamasının amacı, kağıt fatura kullanımının azaltılması ve elektronik ortamda işlem yapmanın kolaylaştırılmasıdır. e-Arşiv fatura uygulaması sayesinde, kağıt faturaların basılması, gönderilmesi ve saklanması ile ilgili maliyetler azaltılır. Ayrıca, faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve ibrazı daha kolay hale gelir.

e-Arşiv Faturanın Kapsamı

e-Arşiv fatura uygulaması, 2023 yılı itibarıyla zorunlu hale getirilmiştir. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, vergi mükelleflerinin e-Fatura uygulamasına dahil olup olmamalarına bakılmaksızın, aşağıda belirtilenler için e-Arşiv fatura düzenlemesi zorunludur:

 • KDV’ye tabi mal ve hizmet teslimleri
 • Satış irsaliyeleri
 • Kapıda ödemeli mal ve hizmet teslimleri
 • İade faturaları
 • İade irsaliyeleri
 • Teminat mektupları

e-Arşiv Faturanın Düzenlenmesi

e-Arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Portalı üzerinden veya özel entegratör aracılığıyla düzenlenebilir. e-Arşiv fatura düzenlemek için öncelikle GİB’e başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından, e-Arşiv Portalı’na veya özel entegratörün sistemine giriş yapılarak fatura düzenlenebilir.

e-Arşiv faturada yer alan bilgiler, kağıt faturada yer alan bilgilerle aynıdır. e-Arşiv faturada ayrıca, aşağıdaki bilgilere yer verilmesi gerekmektedir:

 • Faturanın elektronik ortamda düzenlendiğini gösteren ifade
 • Faturanın muhafaza edileceği elektronik ortam adresi
 • Faturayı düzenleyen ve gönderen kişinin/kuruluşun elektronik imza bilgileri

e-Arşiv Faturanın Gönderilmesi

e-Arşiv fatura, alıcıya elektronik posta, kısa mesaj veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla gönderilebilir. e-Arşiv faturanın gönderildiğine dair alıcıya bir bildirim gönderilmesi gerekmektedir.

e-Arşiv Faturanın Muhafazası

e-Arşiv faturalar, GİB’in belirlediği standartlara uygun olarak muhafaza edilmelidir. e-Arşiv faturaların muhafazasında, aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir:

 • Faturalar, elektronik ortamda, şifrelenmiş olarak muhafaza edilmelidir.
 • Faturaların, oluşturulduğu tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Faturaların, GİB tarafından talep edilmesi halinde, istenilen formatta ve sürede ibraz edilmesi gerekmektedir.

e-Arşiv Faturanın İbrazı

e-Arşiv faturalar, GİB’e elektronik ortamda ibraz edilir. e-Arşiv faturaların ibrazı için, GİB’in e-Arşiv Portalı kullanılabilir.

e-Arşiv Faturanın Avantajları

e-Arşiv faturanın başlıca avantajları şunlardır:

 • Kağıt fatura kullanımının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi
 • Faturaların elektronik ortamda muhafaza edilmesinin kolaylaştırılması
 • Faturaların hızlı ve kolay bir şekilde iletilmesinin sağlanması
 • Faturaların sahteliğinin önlenmesi
 • Vergi denetiminin etkinliğinin artırılması

e-Arşiv Faturanın Dezavantajları

e-Arşiv faturanın başlıca dezavantajları şunlardır:

 • Kağıt faturaya göre daha yüksek maliyetli olabilmesi
 • Elektronik ortamda fatura düzenleme ve gönderme konusunda bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulması

Sonuç

e-Arşiv fatura uygulaması, kağıt fatura kullanımının azaltılması ve elektronik ortamda işlem yapmanın kolaylaştırılması açısından önemli bir uygulamadır. e-


Yayımlandı

kategorisi