E Arşiv Fatura Itiraz

e-Arşiv Fatura İtiraz İşlemleri

e-Arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan ve alıcısına elektronik posta yoluyla iletilmesi zorunlu olan fatura türüdür. e-Arşiv faturalar, kağıt faturalara eşdeğer hukuki nitelik taşır.

e-Arşiv faturalar, düzenlendikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Bu süre içinde faturada bir hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, faturanın iptal veya itiraz edilmesi gerekir.

e-Arşiv Fatura İptal İşlemi

e-Arşiv fatura iptal işlemi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 8 gün içinde gerçekleştirilmelidir. İptal işlemi, faturayı düzenleyen satıcı tarafından yapılabilir.

e-Arşiv fatura iptal işlemi için, GİB’in e-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden başvuru yapılması gerekir. Başvuru sırasında, faturanın numarası, tarihi ve tutar bilgileri ile iptal gerekçesi belirtilmelidir.

Satıcı tarafından yapılan iptal talebi, alıcı tarafından onaylanırsa fatura iptal edilir. Alıcı tarafından onay verilmezse veya 8 günlük süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa iptal talebi GİB tarafından reddedilir.

e-Arşiv Fatura İtiraz İşlemi

e-Arşiv faturaya itiraz işlemi, faturayı düzenleyen satıcı veya faturayı alan alıcı tarafından yapılabilir.

e-Arşiv faturaya itiraz işlemi için, GİB’in e-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden başvuru yapılması gerekir. Başvuru sırasında, faturanın numarası, tarihi ve tutar bilgileri ile itiraz gerekçesi belirtilmelidir.

Satıcı veya alıcı tarafından yapılan itiraz talebi, karşı taraf tarafından onaylanırsa itiraz kabul edilir. Onaylanmazsa veya 8 günlük süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa itiraz talebi GİB tarafından reddedilir.

e-Arşiv Fatura İptal ve İtiraz İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

e-Arşiv fatura iptal ve itiraz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İptal veya itiraz işleminin faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 8 gün içinde yapılması gerekir.
  • İptal veya itiraz talebinin GİB’in e-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden yapılması gerekir.
  • Başvuru sırasında faturanın numarası, tarihi ve tutar bilgileri ile iptal veya itiraz gerekçesi belirtilmelidir.
  • İptal veya itiraz talebinin karşı taraf tarafından onaylanması gerekir.

e-Arşiv Fatura İptal ve İtiraz İşlemlerinin Vergisel Sonuçları

e-Arşiv fatura iptal ve itiraz işlemlerinin vergisel sonuçları şunlardır:

  • İptal edilen e-Arşiv faturalar, iptal tarihi itibarıyla hiç düzenlenmemiş sayılır.
  • İtiraz edilen e-Arşiv faturalar, itirazın kabul edildiği tarih itibarıyla geçerli sayılır.

e-Arşiv Fatura İptal ve İtiraz İşlemlerinin Örnekleri

e-Arşiv Fatura İptal İşlemi Örneği

Bir satıcı, 10.08.2023 tarihinde 1.000 TL tutarında bir e-Arşiv fatura düzenlemiştir. Ancak, faturada bir hata fark eden satıcı, 18.08.2023 tarihinde faturayı iptal etmek için başvuru yapmıştır. Satıcının başvurusu, alıcı tarafından 20.08.2023 tarihinde onaylanmıştır. Bu durumda, fatura 20.08.2023 tarihinde hiç düzenlenmemiş kabul edilecektir.

e-Arşiv Fatura İtiraz İşlemi Örneği

Bir alıcı, 10.08.2023 tarihinde 1.000 TL tutarında bir e-Arşiv fatura almıştır. Ancak, faturada eksiklik fark eden alıcı, 18.08.2023 tarihinde faturaya itiraz etmek için başvuru yapmıştır. Satıcının itiraz talebini 20.08.2023 tarihinde kabul etmiştir. Bu durumda, fatura 20.08.2023 tarihinde geçerli kabul edilecektir.


Yayımlandı

kategorisi