Dünyayı Kim Buldu

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu?

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kim keşfetti? Bu soruya kesin bir cevap vermek zordur. Çünkü tarih boyunca dünyanın yuvarlak olduğuna dair çeşitli görüşler ve kanıtlar ortaya çıkmıştır. Ancak, bu görüşleri ve kanıtları ilk ortaya atan ve bilimsel olarak ispatlayan kişiler vardır. Bu kişiler arasında, Pisagor, Eratosthenes ve Ferdinand Magellan öne çıkmaktadır.

Pisagor ve Ay’ın Gölgesi

MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Pisagor, dünyanın yuvarlak olduğuna dair en eski görüşlerden birini ortaya atan kişidir. Pisagor, ayın gölgesinin Dünya’nın şeklini yansıttığı düşüncesinden hareket ederek, dünyanın yuvarlak olduğunu öne sürmüştür. Pisagor’un bu görüşü, o dönemde yaygın olan dünyanın düz olduğuna dair inancın yıkılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Eratosthenes ve Gölge Uzunlukları

MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan Eratosthenes, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi olarak kabul edilir. Eratosthenes, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için şu gözlemi yapmıştır:

  • İki farklı şehirde, öğle vakti güneş ışınları yere dik bir açıyla düşer.
  • Bu şehirlerden biri Kuzey Yarımküre’nin daha kuzeyinde, diğeri ise daha güneyindedir.
  • Bu durumda, güneydeki şehirde, kuzeydeki şehirden daha kısa bir gölge oluşur.

Eratosthenes, bu gözlemden yola çıkarak, güneş ışınlarının Dünya’yı dik açıyla kestiği bir noktadan, iki şehrin arasındaki mesafeyi ölçmüştür. Bu mesafeyi, güneş ışınlarının Dünya’yı çevrelediği mesafeye bölerek, dünyanın çevresini hesaplamıştır. Eratosthenes’in hesapladığı dünya çevresi, günümüzdeki hesaplamalara göre oldukça yakındır.

Ferdinand Magellan ve Dünya Turu

  1. yüzyılda yaşamış olan Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen kanıtlayan kişidir. Magellan, 1519-1522 yılları arasında yaptığı dünya turunda, dünyanın bir ucundan diğer ucuna giderek, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.

Magellan’ın dünya turu, o dönemde yaygın olan dünyanın düz olduğuna dair inancın tamamen yıkılmasına neden olmuştur. Magellan’ın dünya turu, aynı zamanda yeni kıtaların keşfine de yol açmıştır.

Sonuç

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kim keşfetti sorusuna kesin bir cevap vermek zordur. Ancak, bu soruya en yakın cevabı, Pisagor, Eratosthenes ve Ferdinand Magellan gibi kişiler vermektedir. Bu kişiler, dünyanın yuvarlak olduğuna dair çeşitli görüşler ve kanıtlar ortaya atarak, dünyanın şekli hakkındaki anlayışımızı değiştirmişlerdir.

Dünyanın Yuvarlak Olmasının Önemi

Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, insanlığın gelişimi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, denizcilik, astronomi, coğrafya ve diğer bilim dallarının gelişimine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda, dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, insanların dünya hakkındaki bakış açılarını da değiştirmiştir.

Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, aşağıdaki konularda önemli rol oynamıştır:

  • Denizcilik: Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, denizcilerin yeni yerler keşfetmesini kolaylaştırmıştır.
  • Astronomi: Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, astronomların gökyüzünü daha doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmuştur.
  • Coğrafya: Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, coğrafyacıların dünyayı daha doğru bir şekilde haritalandırmalarına yardımcı olmuştur.
  • Bilim: Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, bilim insanlarının dünya hakkındaki anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, insanlığın gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır. Bu keşif, insanlığın dünyayı daha iyi anlamasına ve yeni yerler keşfetmesine yardımcı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi