Dünyanın Küre Olduğunu Kim Buldu

Dünyanın küre olduğunu kim buldu?

Dünyanın küre olduğunu ilk söyleyen kişi, MÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Yunan filozofu Pisagor’dur. Pisagor, ayın şeklini gözlemleyerek dünyanın da ay gibi yuvarlak olduğunu fark etmiştir. Ayrıca, gemilerin ufukta yavaş yavaş gözden kaybolmasını da dünyanın bir küre olduğunun kanıtı olarak göstermiştir.

 

Pisagor’dan sonra, dünyanın küre olduğu fikri, MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Aristoteles tarafından da desteklendi. Aristoteles, güneş tutulmalarını gözlemleyerek, güneş ışınlarının dünyanın yüzeyine çarptığında, dünyanın yuvarlak bir şekil olması gerektiği sonucuna varmıştır.

 

MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan Eratosthenes, dünyanın çevresini hesaplamak için bir yöntem geliştirmiştir. Eratosthenes, İskenderiye’de yaşayan bir astronomdu. İskenderiye’de öğle vakti güneş ışınlarının yere dik düştüğünü gözlemledi. Daha sonra, güneye doğru yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunan Syene şehrine gitti. Syene’de öğle vakti güneş ışınlarının yere dik düşmediğini, bir açıyla düştüğünü gözlemledi. Bu gözlemlerden yola çıkarak, dünyanın çevresini yaklaşık 40.000 kilometre olarak hesaplamıştır.

 

Dünyanın küre olduğu fikri, Orta Çağ’da Avrupa’da yaygın olarak kabul görmedi. Bu dönemde, dünyanın düz olduğu fikri yaygındı. Bunun nedeni, din adamlarının, dünyanın düz olduğu fikrini desteklemesiydi.

Dünyanın küre olduğu fikri, 16. yüzyılda Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfetmesiyle tekrar gündeme geldi. Kolomb, Amerika kıtasına ulaşmak için, dünyanın düz olduğunu varsaydı. Ancak, Amerika kıtasına ulaştığında, dünyanın düz olmadığını anladı. Bu keşif, dünyanın küre olduğu fikrinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Dünyanın küre olduğunun en kesin kanıtı, Ferdinand Magellan’ın 1519-1522 yılları arasında gerçekleştirdiği dünya turundan geldi. Magellan, 265 kişilik bir ekiple birlikte, dünyanın etrafını dolaşmaya çalıştı. Bu yolculuk sırasında, Magellan ve ekibi, dünyanın küre olduğunun birçok kanıtını gördü. Örneğin, gemiler ufukta yavaş yavaş kayboluyor, güneşin konumu Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na doğru değişiyordu.

 

Magellan’ın dünya turu, dünyanın küre olduğu fikrinin kesin olarak kabul edilmesini sağladı. Bu keşif, dünyanın coğrafyasını, astronomisini ve denizciliğini önemli ölçüde etkiledi.

Dünyanın küre olduğu fikrinin önemi

Dünyanın küre olduğu fikri, insanlığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu fikir, dünyanın coğrafyasının, astronomisinin ve denizciliğinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, dünyanın düz olduğu fikrine dayanan birçok yanlış inanışın da ortadan kalkmasını sağlamıştır.

Dünyanın küre olduğu fikri, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu fikir, uzay araştırmalarında ve birçok bilimsel alanda kullanılmaktadır.

Dünyanın küre olduğunun kanıtları

Dünyanın küre olduğunu gösteren birçok kanıt vardır. Bu kanıtlardan bazıları şunlardır:

  • Gemilerin ufukta yavaş yavaş gözden kaybolması: Gemiler, ufukta uzaklaştıkça giderek daha küçük görünür ve sonunda gözden kaybolur. Bu, dünyanın bir küre olması nedeniyle olur. Eğer dünya düz olsaydı, gemiler ufukta uzaklaşsa bile aynı büyüklükte görünmeye devam ederdi.
  • Güneş tutulmaları: Güneş tutulmaları sırasında, Ay’ın gölgesi Dünya’nın yüzeyine düşer. Bu gölge, dünyanın küresel bir şekil olduğunu gösterir. Eğer dünya düz olsaydı, güneş tutulmaları sırasında Ay’ın gölgesi, dünyanın her yerinde aynı büyüklükte olurdu.
  • Güneşin konumunun değişmesi: Dünyanın farklı yerlerinde güneşin konumu, yılın farklı zamanlarında değişir. Bu, dünyanın bir küre olması nedeniyle olur. Eğer dünya düz olsaydı, güneşin konumu, dünyanın her yerinde aynı olur

Yayımlandı

kategorisi