Dünyanın Güneş Etrafında Dönüşünü Kim Bulmuştur

Dünyanın Güneş Etrafında Dönüşünü Kim Buldu?

Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ilk keşfeden kişi, MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan Yunan matematikçi, astronom ve filozof Aristarkos’tur. Aristarkos, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü, Güneş’in ise evrenin merkezinde olduğunu öne sürmüştür. Bu görüş, o dönemdeki yaygın inanışa aykırıydı ve Aristarkos’un fikirleri, uzun yıllar boyunca kabul görmemiştir.

Aristarkos’tan sonra, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü öne süren başka bilim insanları da olmuştur. Ancak bu görüşler, Aristarkos’unki kadar kapsamlı ve ikna edici değildi.

 1. yüzyılda, Polonyalı gökbilimci Nicolaus Copernicus, Aristarkos’un görüşlerini yeniden gündeme getirdi. Copernicus, Aristarkos’un görüşlerini daha da geliştirerek, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü ve Güneş’in evrenin merkezinde olmadığını bilimsel olarak kanıtladı. Copernicus’un bu keşfi, astronomi alanında devrim yarattı ve modern astronominin temelini attı.

Aristarkos’un Keşfi

Aristarkos, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü öne sürmek için, aşağıdaki gözlemleri ve hesaplamaları yapmıştır:

 • Ay tutulmalarını gözlemleyerek, Dünya ve Ay’ın boyutlarını ve uzaklıklarını hesaplamıştır.
 • Dünya’nın gölgesini Ay’ın yüzeyinde gözlemleyerek, Dünya’nın Ay’a göre büyüklüğünü hesaplamıştır.
 • Güneş’in Dünya’ya olan uzaklığını hesaplamıştır.

Bu gözlem ve hesaplamalar sonucunda, Aristarkos şu sonuçları elde etmiştir:

 • Dünya, Güneş’e göre oldukça küçük bir cisimdir.
 • Ay, Dünya’ya göre oldukça küçük bir cisimdir.
 • Güneş, Dünya’dan çok daha büyük bir cisimdir.

Bu sonuçlar, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü desteklemektedir.

Copernicus’un Keşfi

Copernicus, Aristarkos’un görüşlerini daha da geliştirerek, aşağıdaki gözlemleri ve hesaplamaları yapmıştır:

 • Güneş’in etrafında dönen gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek, bu hareketlerin matematiksel modellerini geliştirmiştir.
 • Güneş’in etrafında dönen gezegenlerin hareketlerini, Dünya’nın etrafında dönen gezegenlerin hareketleriyle karşılaştırmıştır.

Bu gözlem ve hesaplamalar sonucunda, Copernicus şu sonuçları elde etmiştir:

 • Güneş’in etrafında dönen gezegenlerin hareketleri, Dünya’nın etrafında dönen gezegenlerin hareketleriyle benzerlik göstermektedir.
 • Bu benzerlik, Dünya’nın da Güneş’in etrafında döndüğünü göstermektedir.

Copernicus’un bu keşfi, Aristarkos’un keşfinden daha ikna edici olmuştur. Bu keşif, astronomi alanında devrim yaratmış ve modern astronominin temelini atmıştır.

Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesinin Kanıtları

Aristarkos ve Copernicus’un keşiflerinden sonra, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü destekleyen birçok kanıt ortaya konmuştur. Bu kanıtlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Güneş tutulmaları: Güneş tutulmaları sırasında, Ay’ın Güneş’i tamamen veya kısmen kapattığını görürüz. Bu, Ay’ın Güneş’ten daha küçük olduğunu gösterir. Eğer Dünya, Güneş’in etrafında dönmeseydi, Ay’ın Güneş’i tamamen kapatması mümkün olmazdı.
 • Gezegenlerin hareketleri: Gezegenlerin hareketleri, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü gösterir. Örneğin, Venüs ve Merkür’ün Güneş’e yaklaştıkça daha parlak görünmesi, bu gezegenlerin Güneş’e yaklaştığını gösterir. Eğer Dünya, Güneş’in etrafında dönmeseydi, bu gezegenlerin parlaklıkları değişmezdi.
 • Yıldızların konumları: Yıldızların konumları, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü gösterir. Örneğin, aynı yıldızı farklı zamanlarda gözlemlediğimizde, yıldızın konumunda bir miktar sapma olduğunu görürüz. Bu sapma, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu kanıtlar, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü kesin olarak göstermektedir.

**Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesinin Önemi


Yayımlandı

kategorisi