Doğugaz Fatura Hesaplama

Doğugaz Fatura Hesaplama Nasıl Yapılır?

Doğugaz, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren bir şirkettir. Doğugaz fatura hesaplama işlemi, tüketilen doğal gaz miktarı ve birim fiyat üzerinden yapılır.

Doğugaz Fatura Hesaplama Formülü

Doğugaz fatura hesaplama formülü şu şekildedir:

Fatura Tutarı = Tüketim Miktarı * Birim Fiyat

Tüketim Miktarı

Tüketim miktarı, fatura dönemi boyunca kullanılan doğal gaz miktarıdır. Tüketim miktarı, faturada “Tüketim (m3)” olarak yer alır.

Birim Fiyat

Birim fiyat, doğal gazın metreküp başına maliyetidir. Birim fiyat, faturada “Abonelik Bedeli” ve “Enerji Bedeli” olarak yer alır.

Doğugaz Fatura Hesaplama Aşamaları

Doğugaz fatura hesaplama işlemi şu aşamalardan oluşur:

 1. Faturanızda yer alan tüketim miktarını (m3) bulun.
 2. Faturanızda yer alan birim fiyatları (TL/m3) bulun.
 3. Tüketim miktarını birim fiyatla çarpın.
 4. Hesaplanan değeri faturadaki diğer kalemlerle birlikte toplayın.

Doğugaz Fatura Hesaplama Örneği

Faturanızda yer alan tüketim miktarı 100 m3 ve birim fiyatlar aşağıdaki gibi ise:

 • Abonelik Bedeli: 100 TL
 • Enerji Bedeli: 3 TL/m3

Fatura tutarınız şu şekilde hesaplanır:

Fatura Tutarı = 100 m3 * (100 TL + 3 TL/m3)
Fatura Tutarı = 100 m3 * 103 TL/m3
Fatura Tutarı = 10.300 TL

Bu durumda, fatura tutarınız 10.300 TL olacaktır.

Doğugaz Fatura Hesaplamada İndirimler

Doğugaz fatura hesaplamasında bazı indirimler uygulanabilir. Bu indirimler, aşağıdaki gibidir:

 • Abonelik İndirimi: İlk defa doğal gaz aboneliği açtıran müşterilere, abonelik bedelinde indirim uygulanır.
 • Ödeme İndirimi: Faturanızı zamanında öderseniz, ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.
 • Öğrenci İndirimi: Öğrenci belgesi ibraz eden öğrencilere, fatura indirimi uygulanır.
 • Engelli İndirimi: Engelli belgesi ibraz eden engellilere, fatura indirimi uygulanır.

Bu indirimlerden yararlanmak için, faturanıza indirim talebinizi belirtmeniz gerekir.

Doğugaz Fatura Hesaplamada Diğer Kalemler

Doğugaz faturasında, tüketim miktarı ve birim fiyat dışında, aşağıdaki kalemler de yer alır:

 • Abonelik Bedeli: Doğal gaz aboneliği için ödenen bedeldir.
 • Enerji Bedeli: Doğal gazın metreküp başına maliyetidir.
 • KDV: Fatura tutarına uygulanan katma değer vergisidir.
 • Ödeme Emri Bedeli: Faturanın tahsili için ödenen bedeldir.

Bu kalemler, fatura tutarına eklenerek toplam fatura tutarı hesaplanır.

Doğugaz Fatura Hesaplama Nasıl Yapılır? konulu bu yazıda, Doğugaz fatura hesaplama işleminin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlattık. Doğugaz fatura hesaplama formülü ve aşamalarını açıkladık. Ayrıca, Doğugaz fatura hesaplamasında uygulanan indirimlerden bahsettik. Bu yazının, Doğugaz fatura hesaplama işleminde size yardımcı olacağını umuyoruz.


Yayımlandı

kategorisi