Diş Hekimliği Atama

Diş Hekimi Atama Süreci

Diş hekimi atama süreci, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir süreçtir. Bu süreç, diş hekimlerinin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlar. Diş hekimi atama süreci, iki aşamadan oluşur:

 • Başvuru: Diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan atama ilanına başvuruda bulunarak atama sürecine başlayabilirler. Başvurular, Sağlık Bakanlığı’nın Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı ile yapılır.
 • Kura: Başvurusu kabul edilen diş hekimleri, noter huzurunda yapılan kura ile görev yerlerini belirlerler. Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru Şartları

Diş hekimi atama başvurusunda bulunabilmek için, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Diş hekimliği lisans programından mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) başarı elde etmek (uzman diş hekimi atamalarında)
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olmamak (yeniden atamalarda)

Başvuru Süreci

Sağlık Bakanlığı, diş hekimi atama ilanını her yıl düzenli olarak yayınlar. Atama ilanı, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanır. Atama ilanında, atama yapılacak kadro sayısı, başvuru şartları ve başvuru tarihleri belirtilir.

Diş hekimleri, atama ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı’nın Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı ile başvuruda bulunabilirler. Başvuruda, adayların aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gerekir:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • TUS sonuç belgesi (uzman diş hekimi atamalarında)
 • Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı
 • Sağlık raporu

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru şartlarına uygun olan adayların listesi, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir.

Kura

Başvuruları kabul edilen adaylar, noter huzurunda yapılan kura ile görev yerlerini belirlerler. Kura, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilen tarih ve saatte yapılır.

Kurada, her aday için bir numara çekilir. Çekilen numara, adayın görev yerini belirler. Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir.

Atama

Kura sonuçlarına göre, görev yeri belirlenen diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından atanır. Atanan diş hekimleri, atandıkları kuruma göre, göreve başlamak için gerekli evrakları tamamlayarak göreve başlarlar.

Diş Hekimi Atama Sonuçları

Diş hekimi atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir. Atama sonuçlarına, adaylar e-Devlet kapısı üzerinden erişebilirler.

Diş Hekimi Atama Sonuçlarına İtiraz

Diş hekimi atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içinde, Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler.

Diş Hekimi Atama Sonuçları ve İstatistikler

Sağlık Bakanlığı, her yıl yaptığı diş hekimi atama sonuçlarına ilişkin istatistikleri, internet sitesinde yayınlamaktadır. Bu istatistiklere göre, 2023 yılında yapılan 3. dönem diş hekimi atamalarında, 157 diş hekimi ve 63 uzman diş hekimi ataması yapılmıştır.

Diş Hekimi Atama Süreci ve Sorunlar

Diş hekimi atama süreci, diş hekimleri tarafından önemli bir sorun olarak görülmektedir. Diş hekimleri, atama sürecinin uzun sürmesi, kura sisteminin adil olmaması ve atamaların yetersiz olması gibi sorunlardan şikayet etmektedir.

Diş hekimi atama sürecinin iyileştirilmesi için, aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Atama sürecinin daha kısa sürmesi için, başvuru ve kura tarihlerinin daha önceden açıklanması sağlanabilir.
 • Kura sisteminin daha adil olması için, kuranın daha şeffaf bir şekilde yapılması sağlanabilir.
 • Atamaların yetersiz olması sorununun çözümü için, atama yapılacak kadro sayısının artırılması sağlanabilir.

Diş hekimi atama sürecinin iyileştirilmesi, diş hekimlerinin istihdam edilmesini ve halkımızın diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştıracaktır.


Yayımlandı

kategorisi