Demokrasiyi Kim Buldu

Demokrasiyi Kim Buldu?

Demokrasi, halkın egemenliği anlamına gelen bir yönetim biçimidir. Halkın, kendi kendini yönetmesi ve kendi geleceğini belirlemesi fikrine dayanır. Demokrasinin temelinde, tüm insanların eşit olduğu ve kendi kaderini tayin etme hakkının olduğu fikri yatar.

Demokrasinin kökenleri, antik Yunan’a kadar uzanır. Antik Yunan’da, Atina şehri, demokrasinin ilk örneklerinden birini oluşturdu. Atina’da, halk, meclis aracılığıyla kendi kendini yönetiyordu. Mecliste, tüm vatandaşlar, eşit haklara sahipti ve kararlara katılma hakkına sahipti.

Demokrasinin gelişiminde, Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin önemli katkıları olmuştur. Sokrates, demokrasinin temelinde yatan eşitlik ve özgürlük fikrini savundu. Platon, demokrasinin ideal bir yönetim biçimi olduğunu, ancak gerçek dünyada uygulanmasının zor olduğunu savundu. Aristoteles ise, demokrasinin çeşitli türlerini inceledi ve bunların kendi içinde avantaj ve dezavantajları olduğunu vurguladı.

Demokrasi, antik Yunan’dan sonra, Roma İmparatorluğu döneminde de varlığını sürdürdü. Ancak, Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte, demokrasi de ortadan kayboldu.

Demokrasi, modern çağda, Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Bu hareketler, bireysel haklar ve özgürlüklere verilen önemi artırdı ve demokrasinin yeniden gelişmesine zemin hazırladı.

 1. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da, demokrasinin ilk modern örnekleri ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1776 yılında yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi, demokrasinin temel ilkelerini ortaya koydu. Fransa’da ise, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi, demokrasinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı.

 2. yüzyılda, demokrasi, Avrupa’nın birçok ülkesinde yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde, demokratik yönetimler kuruldu.

 3. yüzyılda, demokrasi, dünya çapında yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde, Birleşmiş Milletler, demokrasinin yaygınlaştırılması için önemli bir rol oynadı.

Günümüzde, demokrasi, dünyanın çoğu ülkesinde kabul görmüş bir yönetim biçimidir. Ancak, demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ülkeler hala azdır.

Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Eşitlik: Tüm insanların eşit haklara sahip olduğu fikri, demokrasinin temelini oluşturur. Bu eşitlik, tüm insanların eşit olarak yasa önünde hak ve özgürlüklere sahip olduğu anlamına gelir.
 • Özgürlük: Demokrasi, insanların kendi kaderlerini belirleme özgürlüğüne sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu özgürlük, düşünce, ifade, din ve toplantı özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri içerir.
 • Seçme ve seçilme hakkı: Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi fikrine dayanır. Bu nedenle, demokrasinin temel ilkeleri arasında, halkın seçme ve seçilme hakkı yer alır.

Demokrasinin Türleri

Demokrasi, farklı şekillerde uygulanabilir. Demokrasinin türleri, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Temsili demokrasi: Temsili demokraside, halk, kendi adına karar vermesi için temsilciler seçer. Temsilciler, meclis, hükümet gibi kurumlarda görev yapar ve halk adına karar alır.
 • Doğrudan demokrasi: Doğrudan demokraside, halk, kendi kararlarını doğrudan alır. Bunun için, halk oylaması, referandum gibi yöntemler kullanılır.

Demokrasinin Avantajları

Demokrasinin avantajları şunlardır:

 • Adalet: Demokrasi, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu nedenle, demokrasi, adaleti sağlamaya yardımcı olur.
 • Özgürlük: Demokrasi, insanların kendi kaderlerini belirleme özgürlüğüne sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu nedenle, demokrasi, özgürlüğü sağlamaya yardımcı olur.
 • Refah: Demokrasi, vatandaşların katılımını teşvik eder. Bu katılım, toplumun refahını artırmaya yardımcı olur.

Demokrasinin Dezavantajları

Demokrasinin dezavantajları şunlardır:

 • Karmaşıklık: Demokrasi, karmaşık bir yönetim biçimidir. Bu nedenle, demokrasiyi uygulamak ve sürdürmek zor olabilir.
 • Karar alma sürecinin yavaşlığı: Demokraside, kararlar, halkın katılımıyla alınır. Bu nedenle, karar alma süreci yavaş

Yayımlandı

kategorisi